Hur mycket kan en ägare av 20 % av aktierna påverka ekonomin i företaget?

2017-09-30 i Bolag
FRÅGA
Hej, dessa frågor avser ett ägande av 20% av aktierna i ett privat aktiebolag. Resterande aktier ägs av bolagets VD. - Hur mycket kan en ägare av 20% påverka hur ekonomin i företaget sköts?- Får jag sälja mina aktier till vem som helst?- Om det finns en klausul som reglerar aktieförsäljning, i vilka/vilket dokument skall detta vara skrivet?- Om bokföringen inte sköts legitimt, till vem skall detta anmälas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din fråga gäller förvaltningen av ett aktiebolag kommer jag att använda mig av aktiebolagslagen för att besvara din fråga. Jag kommer även att dela upp din fråga i olika delfrågor för att ge en lättare överblick.

Hur mycket kan en ägare med 20 % påverka hur ekonomin i företaget sköts?

Som aktieägare i ett bolag har du alltid rätt att besluta i bolaget angelägenheter och denna rätten utövas vid bolagsstämman (7:1 aktiebolagslagen). Bolagsstämman är aktieägarnas möte som sker minst en gång årligen (årsstämma). Aktieägarnas inflytande på bolagets förvaltning är begränsat till de beslut som fattas på bolagsstämman. På bolagsstämman har du rätt att ställa frågor till styrelsen och till Vd:n i frågor gällande exempelvis bolagets ekonomiska situation (7:32 aktiebolagslagen). Eftersom bolaget dessutom har färre än 10 aktieägare har du dessutom rätt till en utökad insyn i bolaget (7:36 aktiebolagslagen). Detta innebär en rätt för dig att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet.

Enligt 7 kap 40 § aktiebolagslagen framgår det att den åsikt som fått mer än hälften av de angiva rösterna är den åsikt som vinner. Och av 7 kap 8 § aktiebolagslagen framgår det att en aktieägareröstar för samtliga aktier som han eller hon företräder. I ditt fall kan man förenklat säga att du har 20 stycken röster och VD i ditt bolag har 80 stycken.

I ditt fall innebär det att även om du som aktieägare har rätt till insyn i bolaget kommer den åsikt som stöds av majoriteten av rösterna att vara den som styr. Detta gör att du som ägare till 20 % av aktierna har ett begränsat inflytande över den ekonomiska situationen i bolaget. Därför skulle jag rekommendera att du försöker få tillgång till så mycket information du kan och därefter försöker att använda informationen för att styrka dina åsikter på nästa bolagstämma.

Får jag sälja mina aktier till vem som helst? Om det finns en klausul som reglerar aktieförsäljning, i vilka/vilket dokument skall detta vara skrivet?

Huvudregeln inom aktiebolagsrätt är att aktierna fritt kan säljas och köpas (4:7 aktiebolagslagen). Rätten att fritt kunna sälja sina aktier kan dock inskränkas ifall man gjort ett förbehåll i bolagsordningen (4:7 andra stycket aktiebolagslagen). Detta besvarar även din fråga gällande i vilket dokument som reglerar aktieförsäljning. Alla inskränkningar och förbehåll ska vara införda i bolagsordningen för att gälla.

Om bokföringen inte sköts legitimt, till vem skall detta anmälas?

Ifall du misstänker att bokföringen inte görs på korrekt sätt skulle jag rekommendera att du i första hand tar kontakt med er revisor, ifall ni har en sådan. Anledningen till detta är att revisorn har som uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring, vilket gör att hen kan vara en bra början ifall du misstänker att bokföringen inte sköts (9:3 aktiebolagslagen).

Ifall ni inte har en revisor eller ifall du misstänker att er revisor är del av den misskötta bokföringen rekommenderar jag dig att kontakta Ekobrottsmyndigheten som är den ansvariga myndigheten när det gäller ekonomisk brottslighet.

Vill du ha rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Simon Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94564)