Hur mycket kan den nya partnern vara med och hjälpa till i frågor som rör barnen? Vad räknas som umgängessabotage?

2017-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vad säger lagen om bonusföräldrars rättigheter och skyldigheter. Exempelvis Jag har en ny familj sedan snart 6 år tillbaka och vi har ett gemensamt barn och jag har 3 barn sedan tidigare. Då jag jobbar heltid och min fru halvtid, så blir det ibland min fru som följer med mina barn till exempelvis tandläkaren/läkaren, då hon är hemma mer. Barnen tillfrågas alltid och dom tycker det är ok, då dom har en väldigt bra relation till sin bonusmamma. Barnens mamma däremot förbjuder mig att låta min fru gå. Har jag laglig rätt att delegera föräldraansvar till min fru, som också har en föräldraroll i familjen, även om den inte är biologisk. Har barnens mamma lagen på sin sida då hon vill förbjuda mig detta? Jag menar, min fru får ju exempelvis vabba i mitt ställe enligt försäkringskassan. Och vad gäller kring umgänge? 2 av mina barn har jag umgänge med varannan helg enligt dom. Mamman planerar och bjuder med dom på aktiviteter under mina umgängeshelger, vilket resulterar i att dom inte alltid vill komma.Exempelvis erbjöd hon dom pengar för att vara barnvakt åt henne, trots att det var min helg. Jag tillfrågas aldrig i förväg, utan barnen kommer som budbärare i sista minuten.Oftast säger jag då inte nej till barnen då jag inte vill framstå som den elaka. Är inte boföräldern skyldig att underlätta och uppmuntra barnen till umgänge med deras pappa, och inte inkräkta på den tiden? Vad räknas egentligen som umgängessabotage?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Eftersom det inte framgår hur vårdnaden ser ut kommer jag att utgå från att vårdnaden är gemensam i mina svar.

Din frus möjlighet att hjälpa till i vardagliga frågor
Man brukar göra skillnad mellan vad som kallas "den rättsliga vårdnaden" och vad som kallas "den faktiska vårdnaden".

Du och barnens mamma ska som gemensamma vårdnadshavare, som huvudregel, fatta alla beslut som rör barnens personliga angelägenheter tillsammans. Hit räknas frågor som är av större och mer ingripande betydelsen för barnen, som exempelvis frågor om skolan. Detta är vad som brukar kallas "den rättsliga vårdnaden". Här är det alltså du och barnens mamma som har rätt att besluta, inte din nya fru (FB 6:11 jämte 6:13).

När det gäller frågor som rör mer vardagliga saker (den dagliga omsorgen) kan en av er ensam fatta beslut. Detta hör ihop med vad som brukar kallas för "den faktiska vårdnaden". Här har alltså din nya fru möjlighet att vara med och hjälpa till eftersom du ensam kan besluta i dessa frågor. Det är troligt att t.ex. ta barnen till tandläkaren skulle falla in under denna kategori.

Umgänge och umgängessabotage
Umgänget är till för barnens skull i första hand. Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att det behovet så långt som möjligt tillgodoses. Det innebär i praktiken att du som umgängesförälder ska finnas tillgänglig för umgänge och att mamman som boförälder ska motivera till det umgänget (FB 6:15).

Det har varit något av en tendens i domstolarna att se en förälders motstånd mot att låta barnen träffa den andra föräldern som umgängessabotage och det kan normalt leda till en ändring i boende/vårdnad/umgänge. Var gränsen går för att det ska räknas som umgängessabotage är inte helt klart men upplever du att sådana saker du beskriver händer ofta är det möjligt att det skulle kunna ses som det.

Barnens bästa
Barnens bästa ska alltid vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska tas till barnens vilja i förhållande till ålder och mognad. Barnens bästa innefattar en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). Eftersom både du och mamman med största säkerhet bara vill det bästa för barnen ska hänsyn tas till det både i fråga om hur barnen känner inför din nya frus deltagande i vårdnaden och i fråga om barnens umgänge med dig. Fungerar inte samarbetet har ni möjlighet att vända er till kommunens socialnämnd för att få hjälp med olika lösningar t.ex. genom så kallade samarbetssamtal (FB 6:18).

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?