Hur mycket insyn har vårdnadshavare rätt till i förskolan?

FRÅGA
Hur mycket insyn har vårdnadshavare rätt till i förskolan? Kommunen hänvisar till offentlighets och sekretesslagen. Rektor beslutar att grupperna ska ändras på förskola. Vissa barn ska byta grupp/avdelning. Rektor och personal sitter i åtskilliga möten om hur grupperna ska se ut. När vi frågar om varför vissa barn valts och inte andra har de svarat svepande om att vissa är mer mogna eller att det ska funka med kompisar. Har vi rätt till mer info? Ska de kunna sitta och diskutera barnen så mycket utan att vi vet alls vad de gör för bedömningar? Fick bara veta om de skulle flyttas över eller vara kvar. Inget sagts på utvecklingssamtal heller. De hänvisar till OSL och säger att de inte kan gå ut med detaljer. Är det ok? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Vad är offentliga handlingar?

För att ta reda på om en handling är en offentliga handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier dessa uppgifter som du refererar till bör uppfylla. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). En handling, där sekretess inte föreskrivits, är allmän och kan begäras ut (2 kap. 10 § TF).

Hur blir det i detta fall?

Många handlingar hos kommunen är offentlig och kan därmed begäras ut. Det är mycket möjligt att sekretess har föreskrivits på dessa handlingar, vilket gör att handlingarna inte kan begäras ut. Det du kan göra är att istället begära ut alla handlingar som inte är sekretessbelagda i detta ärendet. Slutsatsen är att kommunen kan med stöd av OSL neka åtkomsten till dessa handlingar. Du har däremot givetvis rätt att ta del av den information som gäller ditt egna barn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (307)
2020-11-29 Hur kan man ta reda på om en person dömts för brott om denne inte finns kvar i belastningsregistret?
2020-11-23 Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?
2020-11-20 Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?
2020-11-19 Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86711)