​Hur mycket har särkullbarn rätt till vid arv från efterlevande maka?

2020-10-04 i Efterarv
FRÅGA
Hej, min pappa gick bort 2014. Hans nygifta fru använder 12.2 mot oss. Kan vi kräva 50% av egendomen när hans fru dör ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur mycket av din fars egendom som ni har rätt att få ut vid hans nygifta frus bortgång. Paragrafen du refererar till antar jag är 12 kapitlet 2 § Äktenskapsbalk.

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalk (ÄktB).

Hur mycket har särkullbarn rätt till vid arv från efterlevande maka?

Inledningsvis kan sägas att ni, som har egenskapen av särkullbarn, har rätt att få ut arvet direkt. Om ni däremot avsäger er den rätten tillfaller allt den efterlevande makan (3 kap. 9 § ÄB).

Det lättaste sättet att besvara denna frågan på är att först konstatera vad efterlevande make ärver och hur det arvet är strukturerat.

Till att börja med sker alltid en bodelning när en make/maka går bort. Genom bodelningen får kartläggs makarnas giftorättsgods och det totala giftorättsgodset likadelas. Den kvarvarande delen från den bortgångne make/makan ärvs därefter till den efterlevande maken/makan. Om däremot efterlevande maka åberopar 12 kap. 2 § ÄktB så behåller respektive maka sin del av giftorättsgodset.

Bodelningen och arvskiftet kommer rendera i andelar som senare får betydelse när arvet ska passeras vidare till bröstarvingarna. Frågan blir då hur stor andel av den förmögenheten som efterlevande make ärver som utgjorde arv. I detta fall blir andelen beroende på hur stor del av efterlevande makas totala förmögenhet som kommer från er fars kvarlåtenskap vid tidpunkten för arvskiftet. Det innebär att det inte nödvändigtvis blir 50 %, det kan vara så att andelen uppgår till ¼ av efterlevande makas förmögenhet. För att svara på det krävs att man studerar bouppteckningen från er fars arv.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98506)