Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?

FRÅGA
Min mammas sambo avled nyligen. Båda har mycket god ekonomi. Vad gäller för gemensam samboendena såsom möbler mattor lampor mm? Har min mamma rätt att behålla den gemensamma samboegendomen om den har ett värde på högst två prisbasbelopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

.

I denna fråga blir sambolagen (SamboL) tillämplig.

För att egendomen ska fördelas måste din mamma först begära att bodelning ska ske (8 § SamboL). Den egendom som ingår i bodelningen är samboegendomen, alltså sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Möbler, mattor och lampor är absolut exempel på vad som kan räknas som gemensamt bohag, så länge de förvärvats för gemensamt bruk.

Precis som du säger har din mamma, som efterlevande sambo, rätt att vid fördelningen av samboegendomen få ut egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § 2 st SamboL).

.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?