Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?

2020-07-13 i Laglott
FRÅGA
Min make har avlidit. Han har 3 barn, särkullbarn . Jag har inga.Det finns ett testamente att jag ska sitta i orubbat bo. Hans barn har skrivit på om arvsavstående. Jag vet att det inte gäller juridiskt och att de har rätt att få ut sin laglott om de önskar det.Om de vill ha sin del nu så tror Jag att jag får 75% av boet och att hans barn får dela på resterande 25%. Tänker jag rätt då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Den del som tillfaller den avlidne maken i bodelningen utgör vederbörandes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ligger till grund för arvet. Om arvlåtaren var gift är utgångspunkten att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Gemensamma barn ärver sin förälder först när den efterlevande maken avlider. Om det finns särkullbarn har dessa däremot rätt att få ut sitt arv direkt. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Basbeloppsregeln går före eventuellt testamente och särkullbarn. Även om den avlidne testamenterat bort sin egendom till annan har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

I det fall du beskriver skulle de tre särkullbarnen ärvt kvarlåtenskapen efter sin far, om det inte fanns testamente. Eftersom det finns ett testamente måste särkullbarnen påkalla jämkning av testamentet för utfående av sin laglott. Jämkning måste påkallas inom sex månader efter att särkullbarnet tog del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Påkallas jämkning har särkullbarnet rätt att få ut hälften av det den skulle ärvt. Eftersom det finns tre särkullbarn skulle de utan testamente haft rätt till 1/3 av sin fars kvarlåtenskap, laglotten är 1/6 av detta. I ditt fall kan det innebära att du får 75% av allt och särkullbarnen 25% vid begäran om laglott. Det blir dock något missvisande med sådan beräkning då det dels är beroende av om alla särkullbarnen påkallar jämkning (vart och ett måste själv påkalla jämkning), dels om det finns någon enskild egendom. Som synes enligt inledningen ska inte enskild egendom ingå i bodelningen. Det kan innebära att om din make hade sådant som var enskild egendom ingår det inte och hans kvarlåtenskap kan vara större än din, likväl som att du kan ha enskild egendom innebärande att din del efter bodelningen är större än din avlidne makes. Det mest korrekta svaret är att utan testamente har särkullbarnen rätt till 1/3 av kvarlåtenskapen efter sin far (din makes andel i bodelningen) och att laglotten utgör 1/6 av kvarlåtenskapen.

Vid uppdelning av arv, och eventuella tvister därom, kan det alltid vara en god idé att anlita en jurist som företräder en och är behjälplig. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (809)
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död
2021-01-29 Hur ska man beräkna laglotten?

Alla besvarade frågor (89563)