Hur mycket får övriga barn i arv när fadern har testamenterat allt till ett av barnen?

2017-03-31 i Laglott
FRÅGA
Mannen avlider. Har två barn med fru 1 och ett barn med fru 2. Såväl fru 1 som fru 2 är avlidna och tidigare bon skiftade och klara.Mannen har testamenterat "all kvarlåtenskap" till Barnet A med fru 2.Boet är 6 milj. Hur mycket får Barnen B och C med fru 1 vardera?Disponibla kvoten 3 milj. Laglottsdel 3 milj.Får Barnet A 3 milj som arvsdel och 1 milj som laglottoch barnen C och D 1 milj vardera. ellerfår Barnet A nöja sig med 3 milj och Barnen C och D delar på laglotten, 1,5 milj vardera?Jag menar att A bara ska ha 3 milj, finns inget behov av laglottskydd (redan tillgodosett)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Laglottsrätten innebär att bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) alltid har rätt till hälften av dennes legala arvslott, alltså hälften av vad barnet skulle ärva om inget testamente finns. (ÄB 7 kap. 1 §)

Om inte mannen i detta fall hade skrivit ett testamente om att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla barnet A, så skulle varje barn ha tilldelats lika delar av arvet, alltså 1/3 var. (ÄB 2 kap. 1 §) Varje barns arvslott är därmed 2 milj. vardera. Detta innebär att varje barns laglott är 1 milj. Barnen B och C har därmed rätt att få ut 1 milj. var och barnet A har rätt till övriga 4 milj. i enlighet med testamentet.

Det spelar ingen roll att A:s laglottsskydd redan är tillgodosett
Laglottskyddet handlar om att bröstarvingar inte ska kunna göras helt arvslösa, men ett testamente ska ändå så långt som möjligt följas. För barnet A blir inte laglottsrätten aktuell eftersom denne ändå får ut mer än 1 milj. Du skulle kunna se det som att A får 2 milj. som arvslott och 2 milj. som testamentslott. För dennes syskon B och C spelar det ingen roll att A får ut mer än laglotten, de två har fortfarande inte rätt till mer än laglotten på 1 milj. vardera. Laglottsrätten är individuell och det fungerar inte så att B och C kan dela på A:s laglott eftersom A inte "behöver" den.

Sammanfattningsvis ska barnet A få 4 milj. och barnen B och C 1 milj. var.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94271)