Hur mycket får Kronofogdemyndigheten utmäta av pensionärslön?

2021-10-30 i Utmätning
FRÅGA
Får kronofogdemyndigheten dra hur mycket som helst av en pensionärslön
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad och hur mycket Kronofogdemyndigheten får utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Hur mycket får Kronofogdemyndigheten utmäta av en lön?
Kronofogden får och kan utmäta pensionärslön (7 kap. 1 § UB). Kronofogden får dock inte utmäta hur mycket som helst av en lön eller pension. De får nämligen endast utmäta till den del den överstiger vad gäldenären (den som är skyldig pengar) för sitt och familjens underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen (7 kap. 4 § 1 stycket UB). Det betyder att Kronofogden endast får utmäta den del som gäldenären inte behöver för att klara sig i vardagen.

Det belopp som inte får utmätas kallas för förbehållsbelopp och detta belopp bestäms genom en specifik uträkning, och är beroende av om man är ensamstående eller lever tillsammans med någon samt om man har barn (7 kap. 5 § UB). I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad samt ett så kallat normalbelopp som ska täcka de vanliga levnadskostnaderna som bestäms varje år (7 kap. 8 § UB). I normalbeloppet ingår bland annat kostnader för mat, hygien, kläder, telefon, hushållsel etc. Vid varje utmätning av lön så ska Kronofogdemyndigheten bestämma hur mycket som får utmätas, alltså utmätningsbeloppet, och därmed även hur stort förbehållsbeloppet ska vara (7 kap. 8 § UB).

Hur går löneutmätning till?
Vid en löneutmätning så är det gäldenärens arbetsgivare som ska innehålla utmätningsbeloppet som Kronofogden ska utmäta (7 kap. 3 § samt 7 kap. 20 § UB). Det innebär att en del av din lön kommer att gå till Kronofogden direkt genom att din arbetsgivare som betalar ut din lön lägger undan denna del, och du får då mindre lön utbetalad från din arbetsgivare.

Sammanfattning
Jag har tolkat din fråga som att du inte menar din tjänstepension, utan att du får en form av lön för arbete som du utför som pensionär. En sådan lön får och kan Kronofogden utmäta, men bara till en viss del. Kronofogden får endast utmäta den del av lönen som är utöver den summa som du behöver för att betala boendekostnad samt mat, hygien, kläder, hushållsel etc. Det är din arbetsgivare som betalar ut din lön som kommer innehålla och lägga undan det belopp som Kronofogden kan utmäta åt dem, och därmed får du mindre utbetalt i lön.

Du kan läsa mer om och se hur mycket som förbehållsbeloppet och normalbeloppet kan vara för dig på Kronofogdens hemsida HÄR.

Jag hoppas att jag med detta har lyckats besvara din fråga. Om jag har missuppfattat din fråga, eller om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återigen höra av dig till oss på Lawline!

Jag önskar dig en trevlig helg!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98564)