Hur mycket får jag ge ut utan att det ska räknas som förskott på arv?

2020-07-16 i Förskott på arv
FRÅGA
hur storsumma kan jag ge till min son utan att det räknas som förskott på arv.Hhur stor summa kan jag ge till barnbarn -barnbarnsbarn utan att det räknas som förskott på arv.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: ärvdabalk.

Förskott på arv
Bestämmelserna finns i 6 kapitlet i ärvdabalken. Oftast så kan du under din livstid ge hur mycket du vill (med undantag från laglotten) till en bröstarvinge så länge du explicit skriver i ett gåvobrev eller gör det tydligt att det inte ska vara förskott på arv. Det råder nämligen ett antagande att allting du ger en bröstarvinge är förskott på arv om inte det explicit står någonstans. Detta antagandet kan brytas om det är klart enligt omständigheterna eller enligt gåvobrev eller liknande dokument att det inte ska vara ett förskott.

Men, du får aldrig ge bort mer än hälften av din kvarlåtenskap under en förestående bortgång. Dina bröstarvingar har alltid rätt att få ut hälften av sitt riktiga arv, det kallas laglottsskyddet, se 7 kapitlet, speciellt 7 kap 4§. Det innebär att om du ger någon en gåva på grund av att du är nära att gå bort och denna gåva inskränker på en bröstarvinges laglott så kan denna bröstarvinge åberopa återvinning till dödsboet. Det innebär att den som fick gåvan får ge tillbaka så mycket så att bröstarvingarna får ut sin laglott.

Sammanfattning
Du får alltså ge hälften av din förmögenhet till en bröstarvinge eller barnbarn eller barnbarnsbarn. Den andra hälften ska gå till dina bröstarvingars laglott. När du ger gåvan/gåvorna så se till att göra det klart att det inte ska vara förskott på arv genom ett gåvobrev eller annan skrivelse.

Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1199)
2021-03-07 Är pengarna från min mor förskott på arv?
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?

Alla besvarade frågor (89960)