Hur mycket får föräldrar bestämma över en 17-åring?

2019-06-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en 29 årig kille. Min tjej är 17 år och vi är riktigt förälskade i varandra. Problemet är bara att hennes föräldrar helt utan anledning inte vill att vi ses. Dom har träffat mig och dom tycker bra om mig. Men när hon frågar varför vi inte får ses så heter det antingen att hon tjatar eller att det är för långt till mig (28 mil). Dom tycker inte hon ska åka tåg för det kan bara farligt och hon kan hamna på fel tåg. Larvigt anser jag.Kan dom rent rättsligt hindra henne från att träffa mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett barn står under vårdnad av den ena eller båda sina föräldrar till att det fyllt 18 år (6 kap. 2 § första stycket Föräldrabalken, FB). Vårdnadshavaren har såväl en rättighet som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling, ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och synpunkter (6 kap. 11 § FB).

I din flickväns fall kan det argumenteras för att då hon är 17 år gammal ska hennes föräldrar ta stor hänsyn till hennes önskemål och synpunkter. Däremot har hon inte en fullständig bestämmanderätt förrän den dagen hon fyller 18 år.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80264)