Hur mycket får föräldrar bestämma över en 16-åring?

2019-06-20 i Barnrätt
FRÅGA
Är det okej för föräldrar att tvinga iväg en 16 åring på språkresa även om hon verkligen inte vill åka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett barn står under vårdnad av den ena eller båda sina föräldrar till att det fyllt 18 år (6 kap. 2 § första stycket Föräldrabalken, FB). Vårdnadshavaren har såväl en rättighet som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling, ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och synpunkter (6 kap. 11 § FB).

I det fallet du beskriver blir det en balansgång mellan att en 16-åring å ena sidan inte är myndig och inte har en fullständig bestämmanderätt förrän den dag hon fyller 18 år. Å andra sidan ska föräldrarna ta förhållandevis stor hänsyn till hennes önskemål och synpunkter, mot bakgrund av ålder och utveckling. Det går därmed inte att ge ett helt klart svar på frågan; föräldrarna har dock en bestämmanderätt över flickan tills hon fyllt 18 år och rent juridiskt får ta alla beslut själv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73722)