Hur mycket får ens hund skälla hemma för att det ska bli en olägenhet för grannar - kan man bli vräkt för att hunden skäller?

2021-05-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jobbar som timanställd , har en hund som skäller lite ibland , har nu fått 3 klagomål emot mig , jag har spelat in min hund för att se hur mycket han egentligen skäller , det är inte hela tiden som framkommer i brevet som jag fick idag , i brevet stod det bla. Om jag inte gjorde nåt åt det så skulle dom se till att jag inte fick bo kvar , jag tror att det är lite personligt från den eller dom som klagar , dom har inte rent mjöl i påsen själv vill jag säga . Tacksam för svar , vill ju inte åka ut på gatan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur du som hyresgäst ska nyttja din lägenhet framgår av hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Rättsliga utgångspunkter

En hyresgäst ska enligt 12:25 JB, se till att övriga som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den omfattningen det inte skäligen bör tålas. Av förarbetena framgår att störningar måste ha en viss varaktighet eller vara av återkommande slag för att anses skadligt för hälsan.

Med det sagt omfattar detta inte alla former av störningar som kan vara skadliga ur ett fysiskt eller psykiskt hänseende för en boendes hälsa. Undantaget från denna reglering är störningar som enligt den allmänna uppfattningen boenden i ett flerfamiljshus måste vara beredda att tåla, så kallade vardagliga störningar. Mot bakgrund av att regelverket ska vara representativt för allmänheten kan någon särskild hänsyn inte tas till människor som är känsligare än normalt. I förarbetena nämner man till exempel att hänsyn inte kan tas till boenden som jobbar natt och är i behov av sömn dagtid. Om en nattarbetare störs av lekande barn eller ljud från grannens husdjur under dagen är detta med andra ord en störning som får tålas även om det är skadligt för hälsan.

Vad avser störningar som försämrar bostadsmiljön gäller på samma sätt som ovan den allmänna uppfattningen om störningar som måste tålas. Det är alltså frågan om störningar som inte skäligen bör tålas. I rättspraxis har man beaktat den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt på vilka tider på dygnet störningen ägt rum.

Föreligger grund för vräkning?

Till att börja med kan sägas att hyresvärden först måste kontakta dig om ett klagomål, som ansetts påkalla åtgärder, för att du ska kunna vidta nödvändiga åtgärder och rättelser (åtgärdsföreläggande). När en hyresgäst pekar ut en annan hyresgäst i fastigheten som störande måste den hyresgäst som anser sig utsatt för störningar visa att de påstådda störningarna är så allvarliga att det finns skäl för hyresvärden att komma med ett åtgärdsföreläggande. Vanligtvis är hyresgästens egna uppgifter inte tillräckliga, utan det krävs vanligen ytterligare utredning som stöder uppgifterna för att det ska vara påkallat med ett föreläggande. I förevarande fall rör det sig emellertid om tre klagomål, om det är från tre olika grannar kan detta tala för att det rör sig om en allvarlig störning varför du kan komma att bli kontaktad av hyresvärden för att vidta rättelse.

Enbart vid särskilt allvarliga störningar kan man bli omedelbart skild från sin lägenhet, vilket benämns som förverkande, se 12:42 p. 9 JB. Vid beaktandet av särskilt allvarliga störningar som motiverar omedelbart skiljande från lägenheten har i förarbetena lyfts fram om rättelse inte kommer leda till att störningarna upphör och är sådana att de kan betecknas som outhärdliga för de närboende. Det krävs väldigt mycket för att sedvanligt hundskäll, som inte upplevs som störande av dina grannar, skulle anses vara outhärdliga. Ett exempel är att hunden skäller konstant nattetid vilket väcker grannarna, och detta sker upprepande gånger.

Hyresvärden ska även, för att kunna vräka dig, påvisa att olägenheterna som orsakats andra ska kunna hänföras till dig och att dessa som sagt är allvarliga. Som du beskriver det rör det sig om sporadiska skäll dagtid. Detta har från flera tidigare avgöranden bedömts vara av ringa betydelse och en vardaglig störning som får tålas.

Sammanfattning

Med anledningen av att dina grannar, såsom du påtalar uppvisat ett mönster av att klaga samtidigt som det känns personligt kan en diskussion föras kring att dessa skulle vara känsligare än allmänheten, vilket, som framgått ovan, är något som inte tas i beaktande. Avgörande fall där hundägare har varit tvungna att flytta rör sig oftast om upprepade skäll nattetid där grannar kunnat påvisa att det varit skadligt för hälsan och en störning som inte skäligen bör tålas. Så länge som hunden inte skäller nattetid så är det väldigt liten risk att du skulle kunna förlora din nyttjanderätt till lägenheten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Dani Elipas Gobraeel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93175)