Hur mycket får en ungefärlig prisuppgift om renovering ändras?

Hej, v har renoverat 2 badrum/tvättstuga.

Vi fick en offert. Vi har påskrivet hantvetksformuläret. Arbetskostnaden är angivet till 205.000 kr. Mtrl.kostnaden till 55.000-65.000 kronor.

Vi betalde en material faktura för 1 månad sedan på 58.000 kronor. Nu fick vi tillhanda slut faktura avseende material, det var en chock, den låg på 81.000 kr.

Materialkostnaden ligger en bra bit över 100% över vad som står i vår offert.

Vi har inte fått ngn information av firman att kostnaden skulle ökat så drastiskt.

Materialkostnaden att den skulle vara 139.000 kronor för 2 badrum, 4 kvm och 8 kvm samt tvättstuga på 7 kvm, tvättstugan har bara målade väggar. Förefaller orimligt.

Vi renoverade 2016, 2 badrum, 5 kvm och 15 kvm, då var totala materialkostnaden 57.000 kronor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt i svaret till er är att ni beställt renoveringen i egenskap av konsument. Denna slutsats drar jag då ni i frågan skriver att ni skrivit under hantverkarformuläret. Hantverkarformuläret är ett formulär som används vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Utöver ert avtal (genom hantverkarformuläret) är den lag som tillämpas er emellan konsumenttjänstlagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, innebärande att det får göras avsteg från lagens tvingande bestämmelser, om de inte är till nackdel för konsumenten.

Om ni och hantverkaren kommit överens om ett fast pris gäller det priset och får inte ändras. Har ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris samt omständigheterna i övrigt (36 § första stycket KTjL). Om hantverkaren däremot gett er ett ungefärligt pris är utgångspunkten att det får överskridas med högst 15 procent. Undantaget till gränsen om 15 procent är om ni avtalat om någon annan prisgräns eller hantverkaren har rätt till pristillägg. Pristillägg kan aktualiseras om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till er som konsument och som hantverkaren inte bort förutse när avtalet träffades eller om det utförts tilläggsarbete (36 § andra stycket KTjL). För att tilläggsarbete ska utföras ska som utgångspunkt hantverkaren kontakta er och begära anvisningar (jfr 8 § KTjL).

Bestämmelserna i första och andra stycket ska läsas tillsammans. Det innebär att regeln om ungefärligt pris i andra stycket kan ses som en begränsning av vad som utgör skäligt pris enligt första stycket. Som konsument behöver ni aldrig betala mer än den ungefärliga prisuppgiften med ett tillägg av 15 procent; oavsett att skäligt pris kan bestämmas till ett högre belopp. Att en ungefärlig prisuppgift lämnas innebär således även att ett tak har satts för priset. Regeln om skäligt pris i första stycket kan på motsvarande sätt ses som en begränsning av den ungefärliga prisuppgiften. Är skäligt pris lägre än det ungefärliga priset med tillägg av 15 procent, behöver ni som konsument inte betala mer än skäligt pris.

Utifrån hur frågan är ställd verkar ni ha fått ett ungefärligt pris. Slutsatsen drar jag bland annat genom att ni uttryckligen fått en ungefärlig kostnad om 55-65.000 kronor i materialkostnad. Utgångspunkten är i sådana fall att priset inte får överskridas med mer än 15 procent. Undantaget är om ni avtalat om att en annan gräns ska gälla, eller att någon prisgräns inte ska finnas. Det är således möjligt att avtala om en annan prisgräns än lagens om 15 procent, har ni inte gjort det gäller däremot gränsen.

Min rekommendation i ert fall är att ni först och främst går igenom hantverkarformuläret ni skrivit under. Under förutsättning att ni inte avtalat om någon annan prisgräns än 15 procent och att ni inte godkänt några ändrings- eller tilläggsarbeten förefaller det som att hantverkaren överskridit det ungefärliga priset för mycket. I sådana fall bör ni bestrida fakturan med hänvisning till att den överskridits med mer än 15 procent.

Då ni beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa er för att följa upp svaret och besvara eventuella frågor ni har därom. Jag kommer att ringa er på fredag, den 19 juli klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för er är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post dessförinnan för att boka en annan tid. Ni når mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo