Hur mycket får den andra förälderns nya partner lägga sig i våra gemensamma barns angelägenheter?

2017-11-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Hur mycket får mina barns fars fru lägga sig i hans och mina barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Frågor som rör vårdnad och vem som får bestämma vad när det kommer till frågor som rör barn hittar vi i Föräldrabalken (FB).

Era barns fars fru kan få lägga sig i lättare frågor som uppkommer i vardagen

Det framgår inte av texten om du och barnens far har gemensam vårdnad, eller om någon av er har ensam vårdnad om barnen. Eftersom ingenting annat framgår av din text, och eftersom du refererar till barnen som "hans och mina barn", så kommer jag utgå från att ni har gemensam vårdnad om dem i mitt svar (6:2 1st FB).

Du och barnens far ska, i den mån ni har gemensam vårdnad om barnen, fatta alla beslut som rör barnens personliga angelägenheter tillsammans. Detta rör i princip alla frågor av större betydelse för era barn, exempelvis vilken skola de ska gå på, köp av moped, namnbyte, utlandsresor osv. I dessa frågor får endast ni två tillsammans besluta. Barnens fars fru har alltså ingen rätt att lägga sig i frågor av större karaktär som rör era barn. Detta brukar man kalla för den rättsliga vårdnaden (6:11 FB, jämte 6:13 FB). Hon har däremot rätt att lägga sig i frågor som uppkommer i vardagen, vilka är hänförliga till vad man brukar kalla den faktiska vårdnaden. Hon kan exempelvis säga att barnen inte får köpa godis i matbutiken, att de ska borsta tänderna morgon och kväll, att de ska duscha osv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?