Hur mycket får boendeföräldern bestämma när barnet vistas med umgängesföräldern?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som umgängesförälder?Mitt ex och jag har delad vårdnad, fastslaget av Tingsrätt, hon är även boendeförälder.Nu under sommaren har jag 2v "egen" semester att tillbringa med mitt barn där vi planerat åka iväg i 6dag (inrikes). Det är en god vän som kommer hämta mig och mitt barn med sin bil för att skjutsa oss till en liten semesterby. Nu vägrar dock mitt ex mig och mitt barn att åka någonstans, såvida hon inte får svar (se kräver), om vilken bilbarnstol (foto/typ) som kommer användas när vi åker iväg. Hon har även skriftligen skickat sms och sagt att om hon inte får den informationen så kommer hon även neka mig både att resa samt ens hämta mitt barn för umgänge. Utöver det så har hon sagt att hon skall anmäla mig till socialtjänsten m.m om jag inte ger den information hon kräver.Har hon rätt att kräva eller veta vilken bilbarnstol som används? Kan hon neka mig resa om jag inte ger henne den informationen? Kan det ses som ett hot eller umgängessabotage när hon gör som hon gör?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken) och en gemensam rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Undantaget hör till frågor som rör den dagliga omsorgen, där kan den föräldern som barnet för tillfället bor hos själv bestämma i vardagliga frågor utan den andra förälderns samtycke. Exakt vad som hör till den dagliga omsorgen finns inte uppräknat, men jag anser att val av bilbarnstol hör till detta. En kortare resa är också någonting som hör till den dagliga omsorgen och själv kan beslutas av den ena vårdnadshavaren.

Skulle det visa sig att en förälder på något sätt missköter barnets säkerhet på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan det vara avgörande vid en eventuell tvist om vårdnad, boende eller umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om boendeföräldern avsiktligt förhindrar barnet att träffa den andra föräldern under den tiden umgänget är fastslaget kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan indikera på att vårdnaden eller boendet bör ändras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89867)