Hur mycket böter måste man betala vid snatteri?

FRÅGA
HUR MYCKET BETALAR MAN I BÖTER OM MAN SNATTAR NÅGOT UNDER 100KR????????????????????????????
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det kommer till påföljder för ringa snatteri (den nuvarande benämningen för snatteri) så brukar man enligt praxis dömas till cirka 30 st dagsböter när värdet av det tillgripna ligger på 300 kr.

Enligt brottsbalken 25 kapitel, 2 § ska varje dagsbot fastställas till ett belopp mellan 50 kr till högst 1 000 kr efter vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Mot bakgrund av detta så kommer du som minst behöva betala ett bötesbelopp på 1 500 kr och som mest 30 000 kr. Enligt min bedömning kommer du förmodligen behöva betala ett bötesbelopp på cirka 1 500 kr.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen.

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84351)