Hur mycket böter kommer jag få för ringa stöld?

FRÅGA
Hej. jag blev tagen av en väktare när jag snattade. han kallade in polisen och dom anmälde brottet. Jag erkände såklart brottet på plats. efter 2 veckor fick jag hem ett brev där det står "underrättelse om beslut" längre ner står det att jag inte kommer dömas till ett hårdare brott än böter. det har gått 1 vecka sen jag fick hem brevet. kommer det komma hem ett till papper där det står hur mycket jag kommer betala i böter? och när kommer det komma? eftersom dom redan har bestämt att jag ska dömas till böter borde det inte ta 1 vecka att få hem brevet? eller kan det ta flera månader? det jag snattade låg exakt på 50 kr och det var i en matbutik. jag hade fyllt 18 för lite mindre än 1 månad sen. ungefär hur mycket borde min böter ligga på?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det bra att veta att brottet ''snatteri'' ändrat namn till ''ringa stöld''. Du kommer att få hem ett inbetalningskort där det står belopp och vilken summa du ska betala. Exakt när du kommer få det är svårt att svara på, beroende på hur mycket åklagaren har att göra så kan det antingen dröja ett tag eller så kan det gå snabbt.

Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut m.m.

Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.

Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).

Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.

Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.

I RH 1996:90 hade någon snattat för 86 kr och fick 30 x 40 kr= 1200 kr i dagsböter som påföljd.

I RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.

Du nämner att du begått ringa stöld för 50 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp runt c:a 300 kr. Om du får en summa som är mycket högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallen.

Önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (617)
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?
2020-07-28 Förbjudet att låsa ute sammanboende?

Alla besvarade frågor (82649)