Hur mycket böter får jag för ringa narkotikabrott?

I mars försökte jag ta livet av mig, överdoserade och låg i respirator. Idag ringde polisen och sa att jag kommer få ringa narkotika då jag hade 9 olika substanser i mig. Har inte fått reda på mängden än av alla substanser. Mina fråga är vad kan jag förvänta mig i böter? Har försäkringskassan och ej tidigare straffad

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett typexempel för ringa narkotikabrott är eget bruk (dvs. en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Om du döms för ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). Även om fängelse finns med i straffskalan är det normala att det endast utdöms bötesstraff.

Straffet för eget bruk är trettio dagsböter

Enligt såväl praxis som Åklagarmyndighetens RättsPM om strafföreläggande i bötesmål leder eget bruk alltid till lägsta möjliga bötesstraff (30 dagsböter) oavsett vilket slags narkotika det gäller (se NJA 2005 s. 348 I och II samt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7, uppdaterad i juli 2017, Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder).

Dagsboten bestäms utifrån din inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet

När det bestämts antalet dagsböter du ska dömas till kommer det att göras en beräkning för hur stor boten ska vara. Det lägsta beloppet är femtio kronor och det högsta är ettusen kronor. I bedömningen beaktas vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl får beloppet jämkas, minsta bötesbelopp är dock 750 kr (25 kap. 2 § BrB). Att ett belopp får jämkas innebär att det kan sättas till lägre än vad det borde göras utifrån beräkningen. Möjligheten att få beloppet jämkat är liten då jämkning bör tillämpas restriktivt. Ett skäl för jämkning kan dock vara om du har mycket små eller inga inkomster och att minimibeloppet om femtio kronor då skulle drabba dig allt för hårt.

Sammanfattningsvis är straffet för ringa narkotikabrott genom bruk trettio dagsböter. Exakt vad dagsboten kommer att bli går tyvärr inte att säg dels då jag inte vet något om din ekonomi och dels då det i slutändan är domstolen som bestämmer det. Har du en låg inkomst kan du dock räkna med att du kommer att hamna i det lägre intervallet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo