FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta30/11/2021

Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?

Jag har fått ett skadestånd gällande dom och fått 10.000:- ofredande 29 augusti 5.000:- ofredande 5.000:- 30 januari 2021. Hur mycket blir räntan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i räntelagen.

Ränta på en fordran som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott och inte skall utges som livränta, ska betalas från den dag då skadan uppkom. (4 § st. 5 Räntelagen).

Själva räntesatsen som ska betalas utgörs av den aktuella referensräntan adderat med 8 %.
(6 § Räntelagen). Referensräntan är nu på 0,00 vilket innebär att räntesatsen blir 8 %.

Räntan ska alltså betalas från och med den dag skadan uppkom. I det här fallet blir det från den dag då brottet begicks, och inte från att dom meddelades. Jag tolkar din fråga som att det är dom som har meddelats de datumen du nämner, och inte den dagen skadan uppkom, därför kan jag dessvärre inte säga exakt vad summan kommer att landa på.

Om inte så är fallet räknar jag ut för säkerhets skull.

För ofredandet den 29 augusti, vilket jag här förutsätter är år 2021, blir ränta att betala 206 kr.
För ofredandet den 30 januari, blir ränta att betala 334 kr.

Om det är andra datum som gäller är ett tips att använda dig av kronofogdemyndighetens verktyg för att beräkna detta själv. Den hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare