Hur mycket av lönen/avgångsvederlaget får utmätas?

Hej, jag har fått ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner och jag har löneutmätning. Nu är jag arbetslös och får ingen a kassa pga avgångsvederlaget. Kommer KF mäta ut allt så att jag står utan inkomst och vederlag eller mäter de ut sin bestämda summa gånger 6 ? Har ej fått vedertaget ännu. Blir mkt orolig att jag kommer stå helt utblottad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns bestämmelser om utmätning i utsökningsbalken (UB). Utmätning av lön får ske enligt 7 kap. UB, men det ställs särskilda krav för vilket belopp. Med lön jämställs även provision, ackordslön, avgångsvederlag och liknande. 

Löneutmätning ska endast ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som beräknas flyta in (7 kap. 3 § andra stycket UB). Utöver det får lön endast tas i anspråk om det överstiger det gäldenären (den som har skulden) behöver för sitt och sin familjs underhåll (7 kap. 4 § UB). Underhåll avser boendekostnad och levnadskostnader, där mat, kläder, hygien, telefon mm. är inkluderat. Det belopp av lönen som inte får mätas ut (förbehållsbeloppet) anges i 7 kap. 5 § UB och beror på hur familjesituationen ser ut. 

I ditt fall innebär det att Kronofogden kan ha rätt att mäta ut en del av ditt avgångsvederlag, men utmätning kan inte ske av det som krävs för ditt, och eventuellt din familjs, underhåll. Du kommer alltså inte att stå helt utan tillgångar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo