Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?

2020-10-20 i Bodelning
FRÅGA
hej, skänkte 90 av lägenheten till min sambo innan vi flyttade ihop. nu tänker jag separeras. kommer jag få endast 10 % av bostadens värde eller hälften
SVAR

Hej!

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

För att en gåva ska anses fullbordad krävs att den uppfyller vissa krav. Du nämner dock inte om det i samband med att du gav din sambo 90% av lägenheten hade upprättat ett gåvobrev. Jag kommer därför att besvara frågan både utifrån om ni har skrivit ett gåvobrev, eller om ni inte har det.

Om ni har upprättat ett gåvobrev

När det kommer till bostadsrätter krävs det för att det finns ett gåvobrev som är skriftligt, och att både du och din sambo har skrivit under det. Det ska också framgå vilken lägenhet det gäller (6 kap. 4 § Bostadsrättslagen). Utöver det ska gåvotagaren, alltså din sambo, också godkännas av bostadsrättsföreningen för att gåvan ska kunna bli giltig (6 kap. 5 § Bostadsrättslagen).

Om ni inte har upprättat ett gåvobrev

Ifall ni inte har upprättat ett gåvobrev och/eller gåvan inte ska anses fullbordad ska det vid en separation göras en bodelnig av eran samboegendom, ifall någon av er begär det (8 § SamboL).

Det som ingår i samboegendomen är gemensam bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du ägde och bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in. Om bostadsrätten ska ingå i samboegendomen kommer därför att bero på om du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt, eller om du ägde den långt innan (5 § punkt 4 SamboL). Om det var så att du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt kommer din sambo att ha rätt till delar av lägenhetens värde, men hur mycket beror på vad ni har för skulder och hur era respektive ekonomiska förhållanden ser ut, och/eller hur länge ni bott tillsammans och omständigheterna i övrigt (12-15 §§ SamboL).

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?