Hur mycket ärver särkullbarn?

2019-05-03 i Efterarv
FRÅGA
Hej! K avlider och har sedan tidigare äktenskap tre barn. Han träffar B och hon har sedan tidigare A, tillsammans får K och B en son, L. K avlider och hans tre barn avsäger sig sin del av arvet, dom vill ha ut den delen dom kan få direkt och resten lämnar dom till B. (K och B har ett testamente där det står att dom ska sitta i orubbat bo och när båda är borta så ska det delas lika mellan alla barnen.) B dör efter tre månader, hur stor summa får var och en av barnen? Dom har 800 000 kr på banken. Vem får pengarna som Ks tidigare barn tackat nej till? Får det gemensamma barnet mera? Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att Ks barn sedan tidigare tackat nej till arvet för att det skulle gå till B och därför inte få ut någonting direkt och kommer att utgå från det när jag besvarar din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Laglotter till barn

Barn har alltid rätt att få ut sin laglott, det vill säga den summa av arvet som en bröstarvinge (barn till arvlåtaren) är berättigad (7 kap 1 § ÄB). De tre barnen till K, är särkullsbarn och de kan (och har även gjort) vänta med att ta ut sin laglott till dess att efterlevande make, i detta fall B, går bort (3 kap 9 § ÄB). De får då en efterarvsrätt som innebär att Ks särkullsbarn kommer att ärva den procentuella del av arvet som Ks arv utgör av Bs kvarlåtenskap. Resterande arv kommer att fördelas mellan A och L, där L får en större del eftersom L ärver från både mor och far, medan A bara ärver från mor.

Orubbat bo

Att K och B hade ett testamente där de båda ska sitta i orubbat bo innebär att den efterlevande maken, här B, ärver tillgångarna med fri förfoganderätt (en kan råda över tillgångarna, men får exempelvis inte testamentera bort dem).

Sammanfattning

De tillgångar som Ks tidigare barn avstått från, kommer de att få ta del av då B avled genom efterarvsrätten. L kommer att få ut en större del av arvet eftersom denne ärver efter båda föräldrarna, och de andra barnen ärver bara efter en.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll