Hur mycket ärver mina särkullbarn?

2017-07-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min man och jag har två barn var. Vad händer när någon av oss går bort? Hur mycket ärver tillexempel mina barn om jag går bort först?Om det är två barn är det en fjärdedel av arvet för båda eller en fjärdedel per barn? Mvh.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som sker vid ena makens död finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

Om du skulle gå bort före din man upplöses ert äktenskap och bodelning ska då genomföras, 1 kap 5 § jämte 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom,7 kap 1 § ÄktB. I bodelningen läggs både din och din makes giftorättsgods ihop och delas på mitten - ni får alltså hälften var, 11 kap 3 § ÄktB.

Exempel: Du har 600 000 kr i giftorättsgods och din make har 400 000 kr i giftorättsgods. 600 000 + 400 000 = 1 000 000. 1 000 000 / 2 = 500 000. Ni får alltså 500 000 kr vardera vid bodelningen.

Arvskifte

Dina 500 000 kr utgör din kvarlåtenskap. Eftersom du och din man var gifta är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska tillfalla din make,3 kap 1 §, 1 men ÄB. Det finns dock ett undantag från denna regel som innebär att om du har särkullbarn (barn som ej är era gemensamma) har dessa rätt att få ut sitt arv direkt när du dör, 3 kap 1 §, 2 men ÄB. Eftersom du har två särkullbarn är de först i arvsordningen och ska dela lika på arvet, 2 kap 1 § ÄB. Utgår vi från samma exempel som ovan innebär det att de får 500 000 / 2 = 250 000 kr var.

Din man har dock rätt att ur din kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom som din man erhöll vid bodelningen eller som utgör den hans enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet, 3 kap 1 §, andra stycket ÄB. Prisbasbeloppet uppgår år 2017 till 44 800 kr vilket ger din make rätt till ungefär 180 000 kr. Om vi utgår från exemplet ovan har din make fått långt över 180 000 kr efter bodelningen och har då inte rätt till mer.

Särkullbarnen kan även välja att avstå från sitt arv till förmån för din man, vilket gör att de istället får ut arvet när din man dör, 3 kap 9 § ÄB.

Sammanfattningsvis kommer alltså din man när du går bort att få hälften av ert totala giftorättsgods i bodelningen, och den andra hälften utgör din kvarlåtenskap som dina två barn får dela på. Din man har dock alltid rätt till fyra gånger prisbasbeloppet och dina barn kan välja att vänta med att ta ut sitt arv tills din man dör. Jag har ovan endast utgått från det scenario att du går bort först, men självklart gäller precis samma för din man om han skulle gå bort före dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (679)
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (97574)