FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo27/09/2018

Hur mycket ärver min sambos barn?

Hej. Min sambo och jag har ett gemensamt testamente med fri förfoganderätt. Han har 2 barn och jag har 4 barn. Inga gemensamma barn. Vi har inga fastigheter och bor i en hyreslägenhet. Men vi har sparade pengar på banken båda. Min fråga är: Hur mycket skall hans barn ärva om han går bort först?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Allmänt om sambors arvsrätt och testamente
Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken.. Nedan förkortat ÄB.

Utgångspunkten i svensk rätt är att sambor inte ärver varandra, till skillnad från efterlevande makar. För att efterlevande sambor ska ärva varandra krävs att ett testamente upprättas, precis som ni gjort. Genom att skriva ett testamente sätter man den legala arvsordningen ur spel, (här). Istället ska förordnandet i testamentet följas vid fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap.

En annan utgångspunkt i svensk rätt är att föräldrar inte kan göra sina barn helt arvslösa. Bröstarvingar (barn) har alltid rätt att vid sin förälders död, få ut sin laglott, 7 kap. 1 § ÄB.. Rätten till laglott är ovillkorlig och kan inte undantas genom förälderns eventuella testamente. Skulle testamentet inkränkta på en bröstarvinges laglott krävs dock, för att bröstarvingen ska få ut sin berättigade laglott, att hen jämkar testamentet inom sex månader från att hen delgivits det, 7 kap. 3 § ÄB.

Svar på din fråga
Jag vet inte exakt hur ni har utformat ert testamente. Om ni inte har skrivit någonting om att era barn har rätt att få ut sina laglotter efter er, kommer din mans två barn att kunna jämka testamentet med följd att de får ut sina laglotter ur din sambos (deras pappas) kvarlåtenskap.

Laglottens storlek är en halv arvslott. Det betyder att sin sambos två barn har rätt att få en fjärdedel var av din sambos kvarlåtenskap vid hans bortgång. Resterande kommer att gå till dig med fri förfoganderätt enligt testamentet. Som sagt, för att din sambos två barn ska få ut sina laglotter krävs att de jämkar testamentet inom föreskriven tid (se ovan).

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?