Hur mycket ärver jag efter min far?

2018-12-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hur stor summa ärver jag efter min pappas död. Han blev 79 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur stor summa du ärver beror på (i) storleken på din fars kvarlåtenskap, (ii) om din far hade fler barn och (iii) om det finns ett testamente. Du hittar regler om detta i ärvdabalken (ÄB).

Om det inte finns något testamente, ska arvet fördelas utifrån den legala arvsordningen i ÄB. Det finns tre så kallade arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Vilken arvsklass man tillhör beror på vilken relation man hade till den avlidne (se 2:1–4 ÄB).

Som barn till arvlåtaren är man bröstarvinge och tillhör den första arvsklassen (2:1 ÄB). Eftersom arvlåtaren är din far räknas du med i den första arvsklassen. Om din far hade några fler barn (biologiska och/eller adoptivbarn) räknas även de in i den första arvsklassen. Att du och eventuella syskon (alternativt syskonbarn) är vid liv och finns som arvtagare, gör att man inte går vidare till nästa arvsklass utan arvet fördelas helt mellan er i den första arvsklassen. Är du ensamt barn kommer du således att tilldelas hela arvet.

Ovanstående gäller dock förutsatt att något annat inte framgår av testamente. Du kan dock aldrig bli helt arvlös, eftersom föräldrar inte kan testamentera bort sina barns laglott. Som dotter har du alltså alltid rätt till minst din laglott. Laglotten är hälften av den summa du skulle ha fått om det inte fanns något testamente (7:1 ÄB).

Något som också påverkar ditt arv är om det finns en efterlevande maka som är din mor. I så fall kommer arvet tilldelas henne som giftorättsgods (3:1 ÄB). Du kommer sedan ha rätt att få detta arv som så kallat "efterarv" från din far först vid din mors bortgång (3:2 ÄB).

Sammanfattning

Summans storlek beror alltså på huruvida du har några syskon och om det finns ett testamente. Om det finns en efterlevande maka som är din mor påverkar det när du får ut arvet. Även hur stor din fars samlade kvarlåtenskap är efter att eventuella skulder betalats påverkar givetvis.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (441)
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?
2021-05-30 Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?
2021-05-30 Arvsrätt när föräldrar är sambos
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?

Alla besvarade frågor (93062)