Hur mycket ärver ens barn?

Hur mycket ärver min dotter av mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur mycket din dotter kommer att ärva dig är beroende av flera omständigheter. Eftersom frågan är väldigt bred har jag valt ut några omständigheter som arvet kan bero på. Lagstiftningen som blir tillämplig på din fråga är ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

1. Om du är gift med din dotters andra förälder

Om du är gift och personen du är gift med även är din dotters andre förälder, så kommer efterlevande make ärva dig direkt (3 kap. 1 § ÄB). Andelen som den efterlevande maken ärver från dig (om du avlider först) kommer att ärvas med fri förfoganderätt. Det betyder att egendomen kan användas, säljas, brukas på vilket sätt som helst, men den får inte testamenteras bort. Sedan, vid den efterlevande makens död, så väljer barnen, alltså din dotter (3 kap. 2 § ÄB).

2. Om du gift om dig med någon annan än din dotters andra förälder

Om du är gift med någon annan än din dotters andra förälder, så blir din dotter ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn har en speciell rättighet att kunna få ut sitt arv direkt, när du avlider t.ex eftersom dottern inte är er gemensamma (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB).

3. Om du har sambo och din dotter är er gemensamma

Om du har en sambo och dottern är er gemensamma ärver också barnen direkt. Anledningen är att sambo inte har någon arvsrätt.

4. Om du har skrivit ett testamente

Om du har skrivit ett testamente kan testamentet begränsa din dotters arvsrätt. Den kan dock inte begränsas mer än att hon har rätt till sin laglott. Den har man som bröstarvinge, vilket en dotter är, alltid rätt till. Laglotten betyder att din dotter har rätt till hälften av arvslotten. Om du exempelvis efterlämnar dig 100 000 kr i kvarlåtenskap och har en dotter och en son, så blir deras arv 50 000 kr var. Laglotten är dock hälften av arvslotten, vilket alltså i både dotterns och sonens fall blir 25 000 kr. Det betyder att om du skulle skriva ett testamente så kan du endast begränsa (exempelvis dotterns) arv till 25 000, eftersom hon alltid har rätt till sin laglott som bröstarvinge (7 kap. 1 § ÄB).

5. Om din dotter har syskon.

Som tagits upp i exemplet tidigare så har alla syskon rätt till sin laglott. Därför kan inte dottern ärva så mycket att det inte räcker till de andra syskonens laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beror arvet som din dotter kommer att få efter dig, på en rad omständigheter. För att du skulle få en heltäckande svar hade mer information behövts om din situation, men jag har försökt att redogöra för de viktigaste grundpelarna. Det som bl.a. har betydelse för din dotters arvsrätt är alltså om du är gift med hennes andra förälder, om du gift om dig, om du har sambo, om ett testamente finns, och om du har andra barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil WellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”