Hur mycket ärver ens barn?

2021-08-23 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hur mycket ärver min dotter av mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur mycket din dotter kommer att ärva dig är beroende av flera omständigheter. Eftersom frågan är väldigt bred har jag valt ut några omständigheter som arvet kan bero på. Lagstiftningen som blir tillämplig på din fråga är ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

1. Om du är gift med din dotters andra förälder

Om du är gift och personen du är gift med även är din dotters andre förälder, så kommer efterlevande make ärva dig direkt (3 kap. 1 § ÄB). Andelen som den efterlevande maken ärver från dig (om du avlider först) kommer att ärvas med fri förfoganderätt. Det betyder att egendomen kan användas, säljas, brukas på vilket sätt som helst, men den får inte testamenteras bort. Sedan, vid den efterlevande makens död, så väljer barnen, alltså din dotter (3 kap. 2 § ÄB).

2. Om du gift om dig med någon annan än din dotters andra förälder

Om du är gift med någon annan än din dotters andra förälder, så blir din dotter ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn har en speciell rättighet att kunna få ut sitt arv direkt, när du avlider t.ex eftersom dottern inte är er gemensamma (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB).

3. Om du har sambo och din dotter är er gemensamma

Om du har en sambo och dottern är er gemensamma ärver också barnen direkt. Anledningen är att sambo inte har någon arvsrätt.

4. Om du har skrivit ett testamente

Om du har skrivit ett testamente kan testamentet begränsa din dotters arvsrätt. Den kan dock inte begränsas mer än att hon har rätt till sin laglott. Den har man som bröstarvinge, vilket en dotter är, alltid rätt till. Laglotten betyder att din dotter har rätt till hälften av arvslotten. Om du exempelvis efterlämnar dig 100 000 kr i kvarlåtenskap och har en dotter och en son, så blir deras arv 50 000 kr var. Laglotten är dock hälften av arvslotten, vilket alltså i både dotterns och sonens fall blir 25 000 kr. Det betyder att om du skulle skriva ett testamente så kan du endast begränsa (exempelvis dotterns) arv till 25 000, eftersom hon alltid har rätt till sin laglott som bröstarvinge (7 kap. 1 § ÄB).

5. Om din dotter har syskon.

Som tagits upp i exemplet tidigare så har alla syskon rätt till sin laglott. Därför kan inte dottern ärva så mycket att det inte räcker till de andra syskonens laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beror arvet som din dotter kommer att få efter dig, på en rad omständigheter. För att du skulle få en heltäckande svar hade mer information behövts om din situation, men jag har försökt att redogöra för de viktigaste grundpelarna. Det som bl.a. har betydelse för din dotters arvsrätt är alltså om du är gift med hennes andra förälder, om du gift om dig, om du har sambo, om ett testamente finns, och om du har andra barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96475)