Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?

2021-05-13 i God man
FRÅGA
Hej! Hur mycket betalar man per år för att ha en godeman? Och betalar man per månad eller per år bara?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).

Skäligt arvode och ersättning till god man

En god man har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag och den har även rätt till ersättning för de utgifter som skäligen har varit påkallade för att den gode mannen ska ha kunnat fullgöra uppdraget (FB 12 kap. 16 § första stycket).

Det är överförmyndaren som beslutar vilket arvode som den gode mannen ska få och vilken ersättning den gode mannen ska få för utgifter (FB 12 kap. 16 § andra stycket). Överförmyndaren har som uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det ska finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun.

Överförmyndaren använder sig ofta av schabloner för att bestämma arvodet men detta kan variera från kommun till kommun. Uppdragets art och omfattning har betydelse för att bedöma ersättningen för utgifterna, med utgångspunkt i att ett uppdrag som god man har ett betydande ideellt inslag.

Jag kan alltså tyvärr inte säga vad arvodet kommer bli exakt. Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), har dock gett ut en rekommendation och riktlinjer för bland annat gode mäns arvoden. Där finns schablonarvoden som kan ge dig ett hum om hur stort arvodet kan vara beroende på uppdraget, se här. Det ska dock poängteras att det är överförmyndaren i varje kommun som beslutar om arvode och ersättning, och dessutom ska överförmyndaren besluta i varje enskilt fall utifrån omständigheterna i det specifika uppdraget.

Sker betalning per månad eller år?

Överförmyndaren bestämmer även hur ofta arvode och ersättning ska betalas och när detta ska betalas. Om det inte finns några speciella omständigheter så är det vanliga att arvode betalas årligen när det handlar om ett mer långvarigt uppdrag.

Sammanfattning

En god man har rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter med anledning av uppdraget. Det är överförmyndaren i den aktuella kommunen som beslutar om arvodet och ersättningen i varje enskilt fall. Det är dock vanligt att överförmyndaren lutar sig mot de schablonarvoden som SKL, numera SKR, har tagit fram. Överförmyndaren bestämmer hur ofta och när arvodet och ersättningen ska betalas ut. Det vanliga är dock att betalning sker en gång om året.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97636)