Hur mycket alkohol får man ta in i Sverige från Tyskland?

2020-09-03 i Övriga brott
FRÅGA
Hur mycket alkohol får jag köpa i Tyskland och köra bil genom Danmark till Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Införsel av alkohol från EU-land

För införsel av alkohol från ett EU-land gäller att man får ha med sig en mängd motsvarande sitt egna, eller sin familjs, personliga bruk. Den som för in alkoholen ska även ha fyllt 20 år, köpt alkoholen själv och själv transporterat den in till Sverige. (4 kap. 4 § andra stycket alkohollagen) Med familj menas närmast anhöriga i samma hushåll. (Hovrätten över Skåne och Blekinge den 20 april 2006, målnummer B2328-04).

Hur mycket alkohol kan då godkännas som personligt bruk? Det finns ingen lagstadgad övre gräns så i teorin får man ta med sig så mycket man vill förutsatt att det verkligen är för eget bruk. EU har beslutat om några referensvärden som dock alltid ska anses vara personligt bruk, dessa är: 10 liter spritdrycker, 20 liter starkvin, 90 liter vin (varav högst 60 liter mousserande vin) samt 110 liter öl. (artikel 32, punkt 3b i rådets direktiv 2008/118/EG) I praktiken är det dock upp till tulltjänstemännen att bedöma om den medhavda mängden rimligen kan anses motsvara personligt bruk. Tullverket ska göra en helhetsbedömning av situationen när de fattar sitt beslut, och mängden alkohol är bara en av faktorerna. Om man blir stoppad vid gränsen och en tulltjänsteman gör bedömningen att alkoholen inte är för personligt bruk måste man själv kunna visa att det verkligen är för personligt bruk.

Smugglingsbrott

Om tulltjänstemannen ändå gör bedömningen att alkoholen inte är för privat bruk uppstår misstanke om smugglingsbrott och alkoholen kan beslagtas. (22 § lag om straff för smuggling) Om en åklagare bedömer att brott föreligger kommer hen väcka åtal och en process i domstol inleds. (45 kap. 1 § rättegångsbalken) Döms man för smuggling är straffet böter eller fängelse upp till två år. (3 § lag om straff för smugglingsbrott) Om rätten, åklagaren eller tullverket beslutar att beslaget ska hävas lämnas alkoholen tillbaka till den som försökt ta in alkoholen. (27 kap. 8a § rättegångsbalken) Alkoholen kan även omhändertas för skatteutredning (2 kap. 9 § lag om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter)

Sammanfattning och råd

Du får ta med dig alkohol som motsvarar ditt eller din familjs personliga bruk. Vad personligt bruk är i faktisk mängd finns det inget klart svar på utan det beror på övriga omständigheter. Håller du dig under EUs referensvärden ska det dock inte vara någon risk för att tullen har invändningar.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (933)
2021-04-21 Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?

Alla besvarade frågor (91411)