Hur motverkar man förskott på arv?

Hej! Min man är mycket sjuk. Vi har en gemensam dotter som har fått låna en summa pengar av han. Hur kan han gå till väga så att kan skänka henne de pengar som återstår av lånet. Utan att detta inte påverkar hennes arvslott. Han har två barn i tidigare förhållande.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att du vill undvika att lånet ska räknas som förskott på arv.

I 6 kap. Ärvdabalken regleras frågor om förskott på arv. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken föreligger en presumtion att avräkning ska ske. Däremot kan man ge uttryck för en viljeförklaring om att lånet inte ska räknas som förskott på arv. Viljeförklaringar om att avräkningar inte ska ske behöver inte ha viss form. Det föreligger således inga formkrav, däremot skulle jag rekommendera att ni har det skriftligt nedskrivet i ett skuldebrev eller gåvobrev för att vara på säkra sidan.

Huvudregeln enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken är att alla gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv om inget annat uttryckligen anges i t ex gåvobrevet eller om det framgår av omständigheterna att givaren avsåg det som en gåva. Att förskott på arv inte blir aktuellt om annat har föreskrivits innebär att om er make verkligen inte har avsett att det ska vara fråga om förskott på arv och gett uttryck för detta, är det inte fråga om förskott.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att uttryckligen föreskriva i skulde- eller gåvobrevet att lånet/gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning