Hur mäts straffet vid narkotikabrott

2021-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har en vän som suttit häktad hittills drygt 3 månader. För grovt narkotikabrott. Han är tidigare ostraffad, är 40+ och har ett ordnat liv med jobb inom vården sen många år. Vet att straffskalan är typ 2-7 år års fängelse. Men betyder det att det antingen blir minst 2 år eller frigivning? Eller händer det att någon som åtalas för grovt narkotikabrott kan dömas till nåt annat straff, pga olika omständigheter hit o dit? Tex villkorlig dom, dagsböter etc?Alltså är det endast fängelse eller ingenting, eller vad kan man förvänta sig?Och vet ni på ett ungefär något om statistiken. Kan man i stort sett anta att en häktad blir dömd, eller är det lite fifty fifty?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.

När det kommer till frågan om man kan anta att en häktad person blir dömd eller inte, så finns det inte så mycket vägledning. När en person häktas så finns det ett krav på att det föreligger sannolika skäl att hen gjort sig skyldig till ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minst ett år. För att sedan dömas i rätten är kravet betydligt högre, det måste vara ställt bortom rimligt tvivel. Vilket är en mycket högre misstankegrad än sannolikt.

När det kommer till påföljden som kan aktualiseras så delas denna upp i två delar. Det handlar om straffmätningsvärde och val av påföljd.

Straffmätning

Straffet för grovt narkotikabrott uppgår till fängelsen i lägst 2 år och högst 7 år, detta innebär att om man blir dömd i rätten så räknar man med dessa straffvärden.

För att landa i det här tidsspannet tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, bland annat: den skada, kränkning eller fara som garningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det. Man tittar på omständigheter som kan vara förmildrande eller försvårande i fallet.

Val av påföljd
Överlämnande till särskilt vård kan bli aktuellt enligt 31 kap. 2 § brottsbalken om personen lider av missbruksproblematik, rätten överlämnar då åt socialnämnden att föranstalta om behövlig vård. Det finns dock en rad olika förutsättningar i bedömningen av om den tilltalade är i vårdbehov eller inte.

Om den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning så kan rättspsykiatrisk vård bli aktuellt enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Även om en överlämnandepåföljd inte är aktuell så föreligger det en presumtion mot fängelse enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I detta scenario skulle längden av det totala straffmätningsvärdet tala för att den här presumtionen bryts.

Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år.

Som du säkert förstår är påföljdsbestämningen ett snårigt rättsområde och det finns heller inga givna regler. Det är fråga om en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff han kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på tal

När det rör sig om stora mängder narkotika och/eller det utgör ett led i en verksamhet så anses det i regel vara mer klandervärt jämfört med exempelvis innehav för eget bruk. Mängden av narkotikan eller vilken typ av narkotika det rör sig om påverkar också bedömningen.

Det enda sättet att inte drabbas av en påföljd är att frias under rättegången.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96608)