Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

2019-10-14 i Ränta
FRÅGA
Hej! Min sambo och jag ska få skadestånd av en person med 1 890 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 oktober 2017Hur många procent är blir det?Vi vill gärna räkna ut själva då mannen som ska betala skadeståndet går ej att lita på. Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Räntan beräknas genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen. Referensräntan fastställs varje halvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken enligt 9 § räntelagen. Från 1 juli 2019 till den 31 december 2019 är referensräntan fastställd till 0,00 procent.

Räntan blir 8 procentenheter då referensräntan är 0,00 procent.

Kronofogdens hemsida har en väldigt bra funktion där ni enkelt kan räkna ut räntebeloppet.

I ert fall fyller ni under "belopp" i 1890 och under "ränta %" 8. Sedan skriver ni in datumen och klickar i "vanlig ränta ska beräknas" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det är viktigt att klicka i att hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar för att funktionen då automatiskt tar hänsyn till den gällande referensräntan för varje period.

På så sätt får ni fram att räntebeloppet är 287 kr från exempelvis 7 oktober 2017 till 10 oktober 2019 och det totala beloppet blir då 2177 kr.

Hoppas du fick svar på frågan!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (71)
2020-06-12 Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?
2019-03-21 Uträkning av dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (82647)