Hur många högskolepoäng behöver jag klara för att få nytt CSN?

2020-12-21 i CSN
FRÅGA
Hej! Jag studerar på Universitet och går i termin 1 H20. Jag var osäker på om jag skulle fortsätta till våren så jag sökte bara CSN fram tills termin 1 tar slut. Jag har haft 2 kurser med tentor och labbmoment. Jag fick godkänt på labbmoment 1 som var 6hp och underkänt på första tentan som var 9hp. Har inte fått resultat på andra tentan och labbmomenten. För att kunna ansöka om nytt csn för nästa terminer, måste jag få godkänt på dessa två moment? Jag läser helfart alltså 30hp per termin.
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om studiemedel

Reglerna om studiemedel hos CSN regleras i Studiestödslagen (1999:1395) samt Studiestödsförordningen (2000:655).

Utgångspunkt

Jag förstår din fråga så som att det här är första terminen du studerar med studiemedel och kommer därför att ha det som utgångspunkt i svaret.

Regler om studieresultat

När du studerat den här höstterminen med studiemedel och behöver söka nya studiemedel för vårterminen kommer CSN att pröva dina resultat från höstterminen innan nya studiemedel kan lämnas (3 kap. 7 § första stycket, studiestödslagen).

Kravet för att få nya studiemedel är att du ska ha bedrivit dina studier i normal takt (3 kap. 7 § första stycket studiestödslagen). Det innebär att du ska ha klarat en viss procent av de poäng du läste under höstterminen (3 kap. 5 § studiestödsförordningen). Du behöver då ha klarat minst 62,5 procent av dina studier under höstterminen för att få nya studiemedel (3 kap. 5 § första stycket, första punkten, studiestödsförordningen). I praktiken innebär det att du behöver ha klarat minst 62,5 procent av de 30 högskolepoängen du läst under höstterminen.

Undantag

Det finns vissa undantag på resultatkravet. Om du har särskilda skäl kan du undantas från kravet på att uppnå resultatkravet (3 kap 7 § andra stycket studiestödslagen). Sådana skäl kan till exempel vara egen eller nära anhörigs sjukdom, dödsfall eller liknande. Det ska finnas ett tydligt samband mellan skälet och de bristande studieresultaten.

Bra att veta

Bra att ha koll på inför framtiden är också att de första 40 veckorna du får studiemedel gäller att du ska ha klarat 62,5 procent och därefter ökar kravet till 75 procent (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten, studiestödsförordningen).

Sammanfattningsvis

Du behöver klara 62,5 procent av det du studerat under höstterminen. Eftersom jag inte vet hur poängen är fördelade på de moment du inte hunnit få resultat på kan jag inte svara på om du behöver ha klarat båda momenten. Jag hoppas däremot att jag kunnat ge tillräckligt med information för att du själv enkelt ska kunna se om du behöver klara båda momenten.

Har du fler funderingar kring ditt specifika ärende skulle jag rekommendera dig att kontakta CSN.

Vänliga hälsningar,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (96612)