Hur många gånger får näringsidkaren försöka fixa felet i tjänsten?

Hej, vi har köpt en nybyggd bostadsrätt där balkongdörren släpper in vatten vid kraftigt regnväder. Detta var redan känd innan tillträdet och vi påtalade även fuktskadorna på dörrtröskeln. Firman har efter tillträdet i juni 2019 försökt rätta till problemet vid tre tillfällen. De två första försöken avhjälpte inte problemet. Nu väntar vi på ett nytt regnoväder för att se om det tredje försöket att få dörren tätt var framgångsrik. Tröskeln har ej blivit utbytt trots att det inte ser bra ut med den fuktskadade tröskel i en nybyggd lägenhet. Läckan från dörren är givetvis mycket allvarligare och det är lönlöst att byta tröskeln om dörren inte håller tätt.

Det känns som om vi ska stå ut med firmans utvecklingsarbete på en felkonstruerad dörr. Hur många år ska vi behöva stå ut med detta?

Med vänliga hälsningar

Joachim Greter

Lawline svarar

Hejsan!

Aktuell lagstiftning: Konsumentjänstlagen (KtjL)

Påföljder vid fel av tjänst
Om en tjänst har gjorts fel så kan du som konsument hävda ett par olika påföljder. I 16§ så kan du som konsument välja mellan olika påföljder så som prisavdrag, hävning, hålla inne betalning och avhjälpande. Dock får inte konsumenten välja påföljder om näringsidkare vill avhjälpa felet. Det är lite speciellt med avhjälpning eftersom näringsidkaren har rätten att avhjälpa felet enligt 20§ 2st trots att konsumenten inte skulle vilja detta. Under vissa förutsättningar kan dock konsumenten neka näringsidkaren denna rätten, t.ex om de har visat inkompetens som gör så att konsumenten måste anses ha förlorat förtroende för firman.

I propositionen till lagen uttalas det följande (: "Prop. 1984/85: 110 s.231) Konsumenten bör vidare anses ha särskilda skäl för att avvisa näringsidkarens erbjudande att avhjälpa ett fel. Om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes. uppträtt störande. visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens"

Eftersom de nu har försökt två gånger att avhjälpa felet men har misslyckats, om det inte funkar denna gången kan du alltså ignorera näringsidkaren vilja att avhjälpa felet eftersom du inte kan anses ha förtroende för dem längre (eftersom de har försökt tre gånger). Du kan därför begära prisavdrag. Du kan häva avtalet i helhet om felet är väsentligt, 21§.

Vad är väsentligt fel?
Bedömningen om väsentligt fel ska göras i ljuset av syftet med tjänsten. Om hela syftet med tjänsten går i spillo för att tjänsten har gjorts fel så kan det anses vara väsentligt fel. Eftersom vatten fortfarande läcker in så måste felet vara väsentligt. Du kan därför även välja att häva avtalet, Om du vill häva har du rätt att få tillbaks det du har betalat, alternativ om du inte har betalat dem, så har du rätt att inte betala, de ska dock ha rätt till det material som de har tillhandahållit om det kan ske utan olägenhet för dig. Det har ingen betydelse att de har lagt arbetstid på projektet. De har ändå inte rätt till betalning om du vill häva avtalet, 23§.

Sammanfattningsvis
Om det inte funkar denna gången så bör du begära hävning eller prisavdrag på tjänsten. Du kan senare hyra en annan firma för att göra arbetet rätt.

Har du ytterligare funderingar så kan du höra av dig binh.tran@lawline.se

Vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo