Hur många får bo i en lägenhet?

2019-07-04 i Avtal
FRÅGA
Om man bor i en hyresrätt med ett evakuerings kontrakt och de står i kontraktet att max antal personer som får bo i lägenheten är 2. Om de skulle tillkomma en bebis, räknas de då som man bor 3 i lägenheten eller räknas inte bebisen först senare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (JB) vilket även brukar kallas för "hyreslagen". I kapitlet finns inga regler om hur många som maximalt får bo i en lägenhet men däremot finns det bestämmelser om hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten, 12 kap 24 § JB och hyresgästens skyldighet att se till så att användandet av lägenheten inte stör boende i omgivningen, 12 kap 25 § JB. I samma kapitel 41 § finns även en bestämmelse som säger att hyresgästen inte får ha utomstående personer boende i lägenheten om det kan medföra men för hyresvärden.

Om ni får en bebis kommer det innebära att ni är tre som bor i lägenheten och inte två som det står i kontraktet. En hyresvärds bestämmelse om hur många som får bo i en lägenhet är dock inte juridiskt bindande och ditt kontrakt kan därmed inte bli uppsagt enbart på grund av att du bryter mot den bestämmelsen. Däremot kan hyresrätten förverkas och hyresavtalet därmed sägas upp om en hyresgäst bryter mot vad som stadgas i exempelvis 12 kap 24-25 §§ och 41 § JB. Det handlar alltså om att hyresgästen har utomstående personer boende i lägenheten och att detta medför faktiska men för hyresvärden eller att hyresgästen stör boende i omgivningen eller att hyresgästen vanvårdar lägenheten. Bestämmelserna om förverkande av hyresrätt finns i 12 kap 42-44 §§ JB.

Utifrån det du beskriver så kan jag inte se någon grund till att det skulle bli något problem med kontraktet med anledning av att ni skulle få en bebis. Er hyresvärd kan inte ställa upp några juridiskt bindande regler om att ni maximalt får bo två personer i lägenheten. Det finns inget juridiskt hållbart argument för att tre personer skulle slita på lägenheten mer än vad en hyresgäst får göra för att uppfylla sin vårdplikt och det finns heller inget juridiskt hållbart argument för att tre personer per automatik stör omgivningen mer än två personer.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
31Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-04 18:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1150)
2019-08-11 Om en anställd trotsar en muntlig instruktion, är avtalet ogiltigt då?
2019-08-05 Om säljaren häver köpet trots betald handpenning
2019-07-31 Vem får utses till vittne och granskare av en framtidsfullmakt?
2019-07-31 Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?

Alla besvarade frågor (72105)