Hur många får bo i en hyreslägenhet? Vad gäller angående störande ljud orsakade av grannar?

2019-05-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag bor i en hyreslägenhet med två rum på 49 kvadratmeter. Ovanför mig bor det stökiga grannar med sex barn i en lika stor lägenhet som min. Skriker stör även nattetid. Min fråga till er är är det lagligt att bo så många i en lägenhet? Kan jag göra något? Tacksam för tips och råd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att dela upp svaret på frågan i två delar.

1.Hur många får bo i en hyreslägenhet?

Frågor angående hyresförhållanden regleras i 12 kapitlet Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. I JB står det inte uttryckligen om hur många som får bo i en hyreslägenhet. Som hyresgäst har man dock en vårdplikt - man är skyldig att vårda lägenheten. Detta innebär att man som hyresgäst ska hålla lägenheten i bra skick och att inte mer slitage uppstår än vad som kan anses vara normalt, detta enligt 12 kap. 24 § JB. Det går alltså inte att bo hur många som helst i samma hyreslägenhet. Hur många som får bo i en hyreslägenhet beror på hur stor lägenheten är och på hur mycket slitage som uppstår. Svaret blir alltså att det inte finns någon uttrycklig regel om hur många som får bo i en hyreslägenhet. Därtill kommer att hur många som helst inte får bo i samma lägenhet då det kommer uppstå mer slitage än vad som anses normalt. Det blir helt enkelt en bedömning i det enskilda fallet.

2. Vad kan man som hyresgäst göra åt störande ljud orsakade av grannar?

Angående störningarna du upplever får vi se till 12 kap. 25 § JB. Det stadgas där att en hyresgäst inte får orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö och som skäligen inte bör tålas. Även här blir det en bedömningsfråga. Utgångspunkten för vilka störningar som inte bör tillåtas blir allmänhetens uppfattning. Ingen hänsyn tas till extra känsliga personer eller exempelvis till nattarbetare. Du bör kontakta din hyresvärd och påtala störningarna från din granne. Hyresvärden ska ge grannarna en tillsägelse och se till att störningarna upphör. Rättar sig inte grannarna efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan hyresvärden säga upp hyresavtalet enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. Om din hyresvärd inte anser att störningarna är grava kan du själv driva ärendet i hyresnämnden. Hyresnämnden kan då göra slag i saken. Det gäller dock bara om störningarna är så allvarliga att de även anses som det i lagens mening. Du kan då också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår. Du kan exempelvis föra loggbok och försöka få bevis på att dina grannar stör så pass mycket att de inte bör tålas.

Du kan ta hjälp av Hyresgästföreningen att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång, om du är medlem hos dem. Det finns tyvärr inga andra åtgärder du kan vidta mot dina grannar.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll