Hur många allmänna handlingar får begäras ut?

FRÅGA
Kan man begära ut hur mycket olika allmänna handlingar som helst från en myndighet och hur länge som helst, tex dagligen i 300 dagar i sträck
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din den tillämpas tryckfrihetsförordningen (TF).

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (TF 2 kap. 1 §). Alltså genom att tex få kopior av dem från en myndighet. Denna rätt gäller oberoende av det syfte individen har med sin begäran att få del av en handling. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till tex. rikets säkerhet, intresset av att förebygga eller beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse (TF 2 kap. 2 §). Begränsning av denna rätt ska då anges i lag.

Det finns inte någon gräns för hur många handlingar som du har rätt att begära ut, så länge de är allmänna. Myndigheten som du begär ut dem av har dock rätt att ta ut en avgift per kopia (TF 2 kap. 16 §). Så om du begär ut väldigt många kan det också kosta en del.

Du kan också ta del av handlingarna på plats på myndigheten. Där finns dock en begränsning i att en myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder (TF 2 kap. 15 § andra stycket).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (376)
2021-11-27 Begära ut någon annans betyg
2021-11-25 Hur kan jag ta del av en avliden persons personnummer?
2021-10-27 Vem kan begära ut en polisanmälan?
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?

Alla besvarade frågor (97336)