Hur man skriver testamente

2016-03-27 i Testamente
FRÅGA
Måste ett testamente skrivas av jurist? Jag har en moster utan man eller barn, som vill skriva testamente där hon önskar att endast två syskonbarn ska ärva henne vid hennes bortgång. Måste ett testamente vara skrivet på ett specifikt sätt? Något annat man bör tänka på om man knåpar ihop ett testamente själv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är inte en jurist som måste skriva ett testamente utan din moster kan göra det själv. Det finns dock ett visst antal formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska anses vara giltigt.

Innan jag börjar att svara ytterligare och förklara formkraven vill jag tipsa dig om att ni kan vända er till en tjänst vi har här på Lawline där ni kan få hjälp med att skriva testamentet så att allt går korrekt till. Klicka här för mer information om det.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det som sagt vissa saker som följer av 10 kap. 1 § i Ärvdabalken;

1) Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testatorns (din mosters) yttersta vilja om hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas.

2) Handlingen måste vara underskriven av din moster.

3) Det måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när din moster skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din mosters underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar.

Testamentet behöver inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som ni bör tänka på är att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din mosters yttersta vilja beträffande fördelningen av hennes kvarlåtenskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma till oss när som helst!

Mvh,

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96591)