Hur man kräver in en fordran - betalningsföreläggande

2015-11-09 i Fordringar
FRÅGA
Vad ska man svara när en vän som valt att avsluta en vänskap för att man har krävt ett svar när vederbörande har tänkt att betala och skulden är på 22000 kr
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Tråkigt att höra att din vän har sagt upp bekantskapen med dig. Några juridiska tips angående er relation kan jag tyvärr inte ge dig, men gällande skulden finns vissa möjligheter för dig att få tillbaka pengarna, vilka följer nedan.

Om man behöver kräva in en skuld från någon annan bör man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är ett förfarande som skapats just för att det ska gå förhållandevis snabbt och enkelt att driva in skulder. De krav som uppställs för att man ska kunna ansöka om betalningsföreläggande är följande:

- förfallodagen ska ha passerat (datumet då det var sagt att pengarna skulle betalas tillbaka ska ha passerat)

- du ska själv kunna påverka skulden genom förhandling (den är förlikningsbar) – om det är du som har lånat ut pengarna bör detta inte vara ett problem.

- skulden ska avse pengar

Själva ansökan kostar 300 kronor och du gör den genom att fylla i en blankett som du kan hämta på KFM:s hemsida (här), där du också kan hitta annan nyttig information. Anvisningar om vad du ska fylla i finns på blanketten. Efter att du har skickat in blanketten, skickar KFM vidare den till personen som är skyldig dig pengar (gäldenären).

Sedan kan gäldenären antingen besluta sig för att betala tillbaka skulden – då måste du på en gång skriftligen meddela KFM att du drar tillbaka din ansökan, så de inte fortsätter med ärendet. Du ska även meddela KFM om endast en del av skulden återbetalats.

Gäldenären kan också bestämma sig för att bestrida skulden, alltså meddela KFM att denne inte tänker betala. Sker detta kommer du ha två val: antingen meddela KFM att du vill låta tvisten gå vidare till domstol (tingsrätten) eller att du inte vill låta ärendet gå vidare. Väljer du att inte låta tvisten gå vidare avskrivs ärendet. I så fall återstår möjligheten att försöka prata med personen igen, privat, och på så sätt få tillbaka pengarna. Väljer du att gå vidare med tvisten till domstol ska du meddela KFM detta. Domstolen tar då ut en avgift på 600-2500 kronor beroende på ärendets och skuldens storlek.

Att tänka på innan du bestämmer dig för att du ta tvisten vidare till domstol är att det i värsta fall kan bli kostsamt och utdraget. Om du förlorar tvisten kan du nämligen komma att få betala även motpartens (gäldenärens) kostnader för tvisten (såsom juristkostnader). Anlitar du ett eget juridiskt ombud måste du betala för det, och även om din hemförsäkring kan täcka vissa kostnader genom rättsskyddet tas antagligen en självrisk ut. Det krävs också att du har ordentligt med bevis för att visa att skulden faktiskt finns. Huruvida det inspelade samtalet samt vittnet du berättat om i din fråga är tillräckligt som bevis vågar jag inte svara på här, se information längst ned i svaret. Det faktum att personen som är skyldig dig pengar verkar ha ställt in sig på att neka sin betalningsskyldighet talar för att det kan komma att bli aktuellt med en domstolsprocess.

Det finns också ett tredje möjligt händelseförlopp efter att gäldenären fått din ansökan om betalningsföreläggande, nämligen att personen inte hör av sig till KFM. Hör personen inte av sig meddelar KFM ett så kallat utslag där personen förpliktas att betala skulden i enlighet med din ansökan. Det behöver dock inte ta slut där, utan även i detta fall kan en domstolsprocess komma att bli aktuell om gäldenären begär så kallad återvinning. Då måste du betala de ovan nämnda avgifterna till domstolen samt överväga om det är värt det att gå vidare med tvisten.

Får du ett utslag av KFM om att betalningsföreläggandet gått igenom (då går tvisten alltså inte vidare till domstol), kommer KFM att ta ut en avgift på 600 kronor för att driva in skulden. Denna avgift ska i första hand betalas av gäldenären, men om denne inte betalar får du i stället en faktura på avgiften från KFM.

Blir det aktuellt med en domstolsprocess kan du, som jag nämnde ovan, kontakta en jurist (förslagsvis någon av våra duktiga sponsorer som du finner längst ner på hemsidan) för en mer ingående bedömning av ditt fall och dina möjligheter att nå framgång i domstolen. Att tänka på är att sådan rådgivning är avgiftsbelagd och således inte gratis som den rådgivning du får här på Lawline.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (719)
2020-09-21 Hur säkerställer jag att jag får tillbaka pengar jag lånar ut?
2020-09-21 Har jag rätt till betalning efter slutfört uppdrag?
2020-09-20 Kan ett orderskuldebrev göras om till ett innehavarskuldebrev?
2020-09-17 Hur invänder jag mot utmätning med stöd av dödad förkommen handling?

Alla besvarade frågor (84312)