Hur man kan undanta bröstarvinge från arvsrätt

2020-08-27 i Laglott
FRÅGA
Skulle vilja få råd på hur man gör sin dotter arvslös,skall jag ge bort allt nu medan jag är frisk eller ge till barnbarnen om dottern avskriver sig arvsrätten. Ett möte med er vad skulle det kosta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB), som innehåller lagar om arv och testamente. Det finns tre huvudsakliga vägar för att avstå från sin arvsrätt - arvsavsägelse, arvsavstående, och avstående från jämkning av testamente.

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse regleras i ÄB 17 kap 2 §. En arvsavsägelse kan göras medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Villkoren är att arvtagaren är myndig, samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren, eller genom godkännande av ett testamente.

En bröstarvinge till arvlåtaren, alltså dennes barn, har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfallit henne enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning för detta. Om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet kan man avsäga sig även från sin laglott (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Vid en arvsavsägelse undantas även arvtagarens egna arvingar. Det innebär att din dotters barn inte heller skulle ärva dig. Arvet fördelas då istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar som om den som gjort arvsavsägelse inte funnits (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB), och arvet efter dig skulle alltså gå till dina eventuella andra barn eller släktingar.

Arvsavstående

Ett annat alternativ är ett arvsavstående. Den huvudsakliga skillnaden mot en arvsavsägelse är att detta kan göras först när arvlåtaren avlidit. Arvsavstående innebär normalt sätt att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Dennes egentliga arv går alltså till dennes bröstarvingar om sådana finns, så till din dotters barn. Detta kan göras fram till dess att arvsskifte sker. I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Avstående från jämkning av testamente

Ett tredje alternativ är att du upprättar ett testamente enligt vilket din dotter inte ärver dig, och att hon avstår från att klandra testamentet. Bröstarvingar har alltid rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket är hälften av deras arvslott. Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvinges rätt till laglott krävs dock att den bröstarvinge som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om du testamenterar bort hela din kvarlåtenskap till någon eller några andra krävs det alltså att din dotter påkallar jämkning för att få ut sin laglott. Om hon avstår från detta kommer arvet att fördelas så som det står skrivet i testamentet.

Dessa är alltså de huvudsakliga alternativen som finns för att din dotter inte ska ärva dig. De kräver alla mer eller mindre aktivt handlande från hennes sida, eller i vart fall hennes godkännande. Du kan alltså inte göra din dotter helt arvslös mot hennes vilja.

Vad kostar ett möte med Lawlines jurister?

Vi debiterar 2 000 kr ink. moms. per timme (2020). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Ifall du vill boka tid kan du läsa mer och fylla i dina kontaktuppgifter här: https://new.lawline.se/booking

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (822)
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente
2021-03-31 Det förstärkta laglottsskyddet

Alla besvarade frågor (91294)