FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/08/2018

Hur man kan använda sig av en framtidsfullmakt

Kan jag och min man, nu när vi är friska, skriva att om någon av oss hamnar på långvården, dement eller liknande, får den andre sälja vårt gemensamt ägda hus?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Ett alternativ kan vara att skriva en framtidsfullmakt. Detta innebär att fullmakten blir gällande när fullmaktsgivaren blir sjuk. Genom att ha skrivit en framtidsfullmakt så kan fullmaktsinnehavaren få möjligheten att hantera angelägenheter som rör givaren. HÄR finner ni mer information om denna typen av fullmakt. Många familjerättsliga byråer sysslar med denna typen av frågor och därför kan det vara bra att få mer information om hur ni går tillväga exakt för att säkerställa att ni är skyddade om något oväntat uppstår.

Bra att veta är att framtidsfullmakten inte får avse medicinsk vård utan ska handla om ekonomiska och personliga angelägenheter. Ekonomiska angelägenheter avser i första hand rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och därför kan det vara ett bra alternativ i ert fall.

Hoppas att det var svar på er fråga!

Emma AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning