Hur man gör för att en gåva inte ska räknas som förskott på arv

Hej! Nu är det så att min pappa har gett mig en samling med mynt med ett stort värde, även under en 4 års period satt in pengar till mig. 50% av dem pengarna har varit för hans egna utgifter då jag har betalat för mina egna pengar så har han sedan överfört till mig.

Då han gett både mynt och pengar i gåva till mig. Räcker det att göra ett gåvobrev? Skulle det vara så att han avlider kan mina fyra syskon kräva mig på det jag redan fått?

Vi har gjort ett gåvobrev där vi dokumenterat allt och att detta inte ska utgöra ett förskott på arv. Räcker det?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Presumtionen i svensk lag är att om arvlåtaren, dvs. din pappa, under sin livstid gett bort något till en bröstarvinge, ska detta avräknas som förskott på arv vid uppdelningen av kvarlåtenskapen efter din pappas bortgång, eftersom att man utgår från att arvlåtaren vill att varje barn ska få lika mycket.

En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (se 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken).

Ett bra sätt att uttrycka denna vilja på är att göra precis som ni har gjort, nämligen att dokumentera alla gåvor som din pappa har gett dig och skriva att dessa gåvor inte ska vara några förskott på arv. Detta räcker för att dina syskon sedan inte ska kunna kräva dig på dessa gåvor efter din pappas bortgång.

Med vänlig hälsning,

Maria MakdesiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning