Hur man gör arv till arvtagarens enskilda egendom

Hej,

Angående enskild egendom. Kan vi som föräldrar skriva att våra gemensamma barns arv efter oss ska anses som enskild egendom hos våra döttrar och son, oavsett om de i sin tur vill det eller inte? För att vi vill säkra upp att deras respektive partners inte får del på något sätt juridiskt besluta/nyttja det som barnen ärvt efter oss.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Vissa allmänna förutsättningar

Vad jag i svaret säger om makar gäller även sambor, se 4 § och 8 § sambolagen (2003:376).

Kort svar

Ja, genom villkor i testamente kan ni göra ert arv till era arvtagares enskilda egendom. Jag rekommenderar dock att ni läser resten av svaret för lite vidare förståelse.

Utredning

Regleringen kring enskild egendom finner ni i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 1 § stadgas att makars egendom är giftorättsgods (GG) i den mån den inte är enskild egendom (EE). 7 kap. 2 § beskriver under vilka former egendom blir enskild. Däribland nämns i 4 p. testamentsvillkor som stadgar att det maken ärvt ska vara EE. Villkoret kan se ut såhär:

"Den egendom som xx ärver av mig ska utgöra dennes enskilda egendom."

Att egendom är enskild innebär enligt 10 kap. 1 § ÄktB att den undantas vid bodelning mellan makar, vare sig det beror på äktenskapsskillnad eller makes bortgång. Att den är enskild pga. en s.k. tredjemansföreskrift (att någon annan än makarna bestämt att egendom ska vara enskild) innebär det även att makarna själva inte kan göra egendomen till GG igen, såvida inte testamentsvillkoret medger det. I så fall kan villkoret se ut såhär istället:

"Den egendom som xx ärver av mig ska utgöra dennes enskilda egendom. Om xx så önskar får hen genom äktenskapsförord göra den till giftorättsgods."

Vidare vill jag belysa att EE får förfogas över precis så som ägaren önskar. Det betyder att den t.ex. får sälja, skänka bort eller hyra ut egendomen som den vill. Om ni har en särskild önskan om att viss egendom ska stanna i släkten el. liknande kan ni komplettera testamentsvillkoret med ett s.k. överlåtelse- eller förfogandeförbud, vilket kan hindra att egendomen kommer i någon annans hand. Detta är dock en långtgående inskränkning som endast bör vidtas med stor försiktighet. Ett sådant kan i framtiden komma att begränsa era arvtagare på ett sätt som kanske inte är önskvärt.

Råd

För upprättande av testamente rekommenderar jag att ni bokar ett möte med Lawlines yrkesverksamma jurister, eller någon annan jurist i er närhet. Det är viktigt att ett testamente blir korrekt utfärdat och att det utformas på ett sätt som uttrycker er vilja klart och tydligt, så att det får den verkan ni faktiskt tänkt er.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”