Hur man får ensam vårdnad

Min sons mamma kastade ut honom, just innan han skulle börja årskurs nio. Han fick hastigt byta adress till mig i en annan kommun 8 mil därifrån. Därav också byta skola etc. Orsaken tycker jag är en bagatell för det handlar om, att sonen stulit pengar. Hur mycket har inte avslöjats. Hans mamma vill inte delta i en utredning men socialtjänsten sa till henne att hon inte har något val. Min sons mamma har sagt vid två olika möten att sonen inte är välkommen hem till henne under två olika möten så han har hört detta. Vidare har hans mamma valt att inte svara på sms eller dylikt som handlar om id-kort och pass till honom. Vad kan och får jag göra i min situation som pappa. Vi har delad vårdnad.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ensam vårdnad över din son. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till föräldrabalken (FB).


Vad krävs för ensam vårdnad?

När det kommer till vårdnadsfrågor är utgångspunkten att man beslutar det som är förenligt med barnets bästa (FB 6 kap § 2a). Vad som är bäst för barnet varierar från fall till fall och kräver en individuell bedömning i det enskilda fallet.


Generellt läggs dock vikt vid en nära och god relation till båda föräldrarna, samt kontinuitet och stabilitet i barnets tillvaro. Dessutom läggs vikt vid barnets vilja, vilket får mer tyngd ju äldre och mognare barnet blir. En annan faktor är huruvida det finns en risk att barnet far illa. Om en förälder visar beteenden som kan utsätta barnet för risker (FB 6 kap § 7).


Utgångspunkten är att delad vårdnad gäller (FB 6 kap § 5). Emellertid kan föräldrarna avtala om vårdnadsfrågan och bestämma att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam - förutsatt att socialnämnden godkänner avtalet (FB 6 kap § 6).


För att få ensam vårdnad ska man ha förmågan att sätta barnets behov fråmst och ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (FB 6 kap § 5 st 2). Om man inte kommer överens om vårdnaden, kan man yrka om ensam vårdnad i domstol (FB 6 kap § 5 st 3).


Vad gäller i ditt fall?

Utifrån den bakgrundsinformation du har skrivit, tycks gemensam vårdnad vara oförenligt med din sons bästa - dels eftersom din son inte är välkommen hos mamman, dels på grund av din sons försämrade relation med mamman. Mitt råd är att du först försöker komma överens med mamman och upprätta ett avtal med henne hos socialnämnden om att du ska ha ensam vårdnad.


 Om detta inte fungerar, kan du väcka talan i domstol. Domstolen måste bedöma att du är lämplig att vara ensam vårdnadshavare och kan tillgodose barnets behov. Mot bakgrund av din sons ålder kommer även betydande hänsyn sannolikt att tas till hans åsikt i frågan.


Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.


Med vänlig hälsning

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”