Hur man bör gå till väga för att få delad vårdnad

2017-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
mitt ex har alltid försökt vara ett hinder mellan mig och våran gemensamma barn sedan hon övertygade mig att ge henne ensam vårdnad om barnen. nu har vi separerats i ett par år och hon har verkligen ställt sig i vägen och öppnar inte dörren när jag vill träffa barnen. hur kan jag gå tillväga?hur kan jag skaffa delad vårdnad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
När ena föräldern har ensam vårdnad över barnet har fortfarande barnet rätt till umgänge med sina båda föräldrar. Det är just barnet som har denna rätt, och om barnet önskar att umgås med båda sina föräldrar har båda föräldrarna ett ansvar att se till att umgänge kommer till stånd. Om ditt ex motarbetar att du ska få träffa ert gemensamma barn bör du kontakta en advokat och vända dig till domstol. Domstol kan besluta i frågor som rör umgänge, vårdnad och boende, se 6 kap Föräldrabalk. Vill du ha delad vårdnad över ert barn får du alltså vända dig till tingsrätten, se 6 kap 5 § FB. När domstol beslutar i sådana här frågor är alltid barnets bästa det avgörande enligt 6 kap 2 a § FB.

Mitt råd till dig är att kontakta en advokat som du presenterar hela situationen för som sedan kan hjälpa dig att väcka talan i domstol.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97404)