Hur man begär ut en dom

FRÅGA
Hej, jag undrar hur man går tillväga för att begära ut en dom från en domstol? Vilken typ av information krävs om rättsfallet? Om jag läst i tidningen om en rättegång och vill ta del av domen är det möjligt att göra det enbart med den begränsade information som en tidningsartikel ger?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar, däribland domar, i den utsträckning de inte är belagda med sekretess. Denna rätt är stadgad i Tryckfrihetsförordningen. För att begära ut en dom är det enda du behöver göra att kontakta den domstol som har utfärdat domen, genom att ringa, skicka ett mail eller liknande. Vet du inte vilket rättsfallsnummer domen har räcker det i princip att du uppger innehållet i domen. Ju mer du vet desto lättare är det självklart för domstolen att hitta vilket fall du refererar till, men domstolen är i egenskap av förvaltningsmyndighet även skyldig att vara behjälplig med din förfrågan. Är det ett mål det skrivits om i tidningen är det troligen relativt uppmärksammat och inte allt för svårt att leta upp.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (794)
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?
2021-01-12 Vilka gym- och sportanläggningar omfattas av pandemilagens bestämmelser?
2021-01-10 Påverkar Pandemilagen bjudningar i hemmet?

Alla besvarade frågor (88101)