Hur löser man frågor om boende och umgänge utan att gå till domstol?

2016-07-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hur går man tillväga att lösa boende umgänge när vi vuxna inte kommer överens alls. Vi har delad vårdnad av vår 16 åriga dotter. jag vet hon tar skada av våra konflikter. frågan är hur man löser det utan att gå till domstol. strider med sociala myndigheten om att få hjälp och ett svar utan resultat. Att tilläga har dottern bott hos mig men dragit till pappan efter 16år .Där de bara varit sporadisk kontakt i ca 6 månader av dotterns liv. Jag ser tydligt vårt barn far illa . Mvh ledsen mamma
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor som rör barnets boende, vårdnad och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Enligt 6 kap 14a§ 1 stycket FB får rätten på talan av en eller båda föräldrarna besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo med men då du vill lösa det utan att gå till domstol finns även alternativet att du och din dotters pappa försöker komma fram till en lösning och skriver ett avtal om detta som sedan ska godkännas av socialnämnden enligt 6 kap 14a§ 2 stycket FB. Enligt 6 kap 18§ FB kan föräldrar få hjälp av socialnämnden att nå en överenskommelse och träffa ett avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge genom så kallat samarbetssamtal. Barnet har enligt 6 kap 15§ FB rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Denna rätt är alltså en rätt som tillfaller barnet, inte föräldern. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med tillgodoses. Enligt 6 kap 15a§ FB får rätten på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Även här kan föräldrarna avtala om umgänge som sedan ska godkännas av socialnämnden.

Då ni vill undvika att gå till domstol och då ni inte själva kan nå en överenskommelse skulle jag rekommendera er att vända er till socialnämnden för ett samarbetssamtal, både gällande boendet och umgänget. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88146)