Hur löser man en tvist i ett konsortium?

2019-04-28 i Bolag
FRÅGA
Ett konsortium som består av ett antal privatpersoner där det har uppkommit en tvist avgörs den genom majoritetsröstning eller räcker det med att en person säger nej till förslaget?MVHUlf Möller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett konsortium bildas genom att två eller flera bolag beslutar om att samverka för att genomföra ett större projekt. Samverkan kan antingen vara ett gemensamt ägt bolag, eller bygga på avtal där de ingående parterna ansvarar för valda dela av det större projektet. I juridisk mening så räknas dock ett konsortium endast som ett enkelt bolag, och alltså ingen egen juridisk person.

Huvudregeln för enkla bolag är avtalsfrihet (här). Hur den här tvisten ska lösas beror alltså på vad för typ av avtal som har slutits mellan privatpersonerna; hur de har avtalat om att beslut ska fattas, organisationen ska styras, tvister ska lösas etc.

Om inget har har avtalats så gäller 4 kapitlet 3 § Handelsbolagslagen - det behövs samtycke från samtliga bolagsmäns för att ta beslut om bolagets angelägenheter (här). Det finns även en typ av vetorätt i 3 § 2 stycket (här) som säger att en även om man har avtalat om att ett visst beslut får tas utan samtycke så kan en enskild bolagsman förbjuda detta beslut (så länge hen inte är utesluten från förvaltningen).


Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (618)
2020-02-17 Beslut om styrelsearvoden
2020-02-16 Kan man köpa ut en annan aktieägare, byta ut en jävig revisor och hindra en vinstutdelning?
2020-02-09 Fission av aktiebolag - avsluta ett samarbete?
2020-02-08 Styrelsens ansvar för förande av aktiebok

Alla besvarade frågor (77172)