FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler27/08/2018

Hur löd RF 2:6 innan 2010?

Har sökt texten på RF 2:6 i den version som gällde före 2010.

Speciellt gäller detta skyddet för den enskilde mot samhällets

övergrepp vad gäller illegal teleavlyssning

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den tidigare lydelsen av RF 2 kap. 6 § var:
" Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. SFS 1976:871"

Den stora skillnaden mot gällande lydelse är det andra stycket som lades till efter 2010 och numera ger ett starkare skydd för var och en gentemot det allmänna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jesper ForsgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?