Hur ligger det till med bevis om brottet stöld.

Hej!

Min fråga är såhär: Vad händer om någon med uppsåt stjäl något från ett butik som har ett stort värde. Personen blev tagen, det finns både vittnen och bilder som bevis.

Jag undrar nu vad säger lagen om stöld och vilket brottsrubricering har målet fått?

Räcker bevisen för en fällande dom?

/ Tack för svar

Lawline svarar

Hejsan!

Du hittar stöldrubriceringen i brottsbalken 8kap 1§ och ringa stöld rubriceringen i 2§ samma kapitel.

Brottsrubriceringen.
Högsta domstolen har kommit fram till att gränsen mellan ringa stöld och normalgraden av stöld är om värdet överstiger 1000 kr. Det finns emellertid undantag beroende på hur "grov" stölden anses vara och vad för intressen den inskränker på. Exv ska en fickstöld anses vara normalgraden av stöld oberoende av värdet på föremålet som blir stulet. I en "vanlig" butikstöld kommer priset vara avgörande för brottsrubriceringen.

Bevisfrågan.
När det gäller bevis så ska rätten ta del av all bevis som finns och göra en bedömning om vad som anses vara bevisat eller inte. Det finns omfattande praxis om hur olika bevis ska värderas och det är en omdebatterad fråga. Om den tilltalade (den misstänkte) nekar brott beror allting på vad som kan anses vara bevisat. Angående bilden beror det på vad bilden visar för något, om det är en bild på stöldobjektet kan det avvisas tämligen lätt eftersom det endast är en bild på ett objekt. Finns det videokameror i butiken så brukar det räcka då det är tillräckligt för att visa hela händelseförloppet. Jag skulle säga att allting beror på vittnen och om de berättar en trolig och detaljrik berättelse om händelseförloppet.

Vad som ska sägas är att i brottmål måste hela brottsrubriceringen vara bevisat utom rimlig tvivel och det kan vara svårt för åklagaren att göra detta.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo