FrågaSKATTERÄTTÖvrigt18/10/2017

Hur långt tillbaka i tiden kan jag efterbeskattas?

Hej,

Skulle veta om retroaktiv lag gällande skatt?

Får Skatteverket utreda inkomsterna som var i år 2015?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning, 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). Det framgår av bestämmelsen när efterbeskattning kan ske, se punktlistan i bestämmelsen. De skäl som kan ligga till grund för en utredning av efterbeskattning är oriktiga uppgifter, utebliven deklaration eller vägran att lämna begärd uppgift, samt om det föranleds av en uppgift om skalbolag. Skatteverket får alltså utreda inkomster från 2015 fram till 2022 om utredningen motiverats av något av de skäl som framgår i det aktuella lagrummet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo